לצפיה בתקנון שכר לימוד יש להיכנס לאתר המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד