רשות המחקר

סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח: פרופסור מונא מארון

מנהל הרשות: מר תמיר פרנק

רשות המחקר אחראית על קידום, עידוד וטיפוח המחקר האקדמי, תוך דגש מיוחד על הרחבת המחקר הממומן על־ידי קרנות מחקר וגופים ציבוריים. הרשות אחראית על טיפוח והעמקה של קשרים עם גורמי מימון בארץ ובעולם, איסוף ואירגון מידע על מקורות המימון באתר רשות המחקר והפצה של מידע לחוקרים בדבר גופי מימון זמינים. כמו כן, עידוד חוקרי האוניברסיטה באמצעות תמריצים ומתן שירותי מחקר, ניהול ובקרה של חוזי ומענקי מחקר ותמיכה בפעילות שוטפת של מכוני ומרכזי המחקר למול ראשי היחידות ובעלי התפקיד המנהלי בקידום הפעילות השוטפת והמחקרית. הרשות מרכזת ומנהלת את המערך הלוגיסטי תפעולי של צרכי המחקר; סיוע כספי בפרסום מאמרים בכתבי־עת שפיטים; סיוע ברכישת ציוד תשתיתי למכוני מחקר ומרכזי מחקר; סיוע בדליית מידע ממאגרי מידע ממוחשבים; מענקים מקרן רשות המחקר; ייעוץ וסיוע בהכנת הצעות מחקר למימון חיצוני, ניהול כספי ובקרה של חוזים ותקציבי המחקר ופרוייקטים במכוני ובמרכזי המחקר, מתן כלים ופיתוח מערכות ממוחשבות לניהול ומעקב של המחקרים לטובת כלל החוקרים. סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח, נבחר על ידי הסנאט כדיקן למחקר ועל ידי הועד המנהל כסגן נשיא למחקר ופיתוח, מעורב בתוקף תפקידו בהליכי הקמת מכוני ומרכזי מחקר חדשים, חבר בהנהלות מכונים ומרכזים ובוועדות המחקר של הפקולטות ובתי־הספר. מכוני ומרכזי המחקר באוניברסיטה מעוגנים ברשות המחקר.

שעות קבלה: ימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-16:00.

טל׳: 04-8240622/5

פקס: 04-8249865

אתר: h/ttps://resau.haifa.ac.il