ראשי תיבות וקיצורים

א׳ – סמסטר א׳

א״ה – אופן ההוראה

ב׳ – סמסטר ב׳

ב״פ – בחינת פטור

ב״ג – בחינת גמר

ה״א – הדרכה אישית

ה״מ – הדרכה מעשית

ז׳ – קורסים זהים

ל״ש – לימודי שדה

מ׳ – מעבדה

מכ׳ – מכינה

נ׳ – נקודות זכות

ס׳ – סמינר/סמינריון

סד׳ – סדנה

ס״ט – סדנה דידאקטית

ס״כ – סמינריון כתיבה

ס״מ – סמינריון מחקר

ס״ע – סמינריון עיוני

ס״ד – סמינריון דידאקטי

ס״ש – סמינריון שמיעה

ס״ת – סמינריון תרגיל

ע״מ – עבודה מעשית

ע״ס – עבודה סוציאלית

פ״ג – פרוייקט גמר

פ״ס – פרוסמינריון

צ׳ – קורסים צמודים

ק׳ – דרישות קדם / קורס קיץ

ק״ה – קבוצת הדרכה

ק״מ – קריאה מודרכת

ק״פ – קמפוס

ר׳ – סיור

ש׳ – שיעור

ש״ב – שיעור בחירה

ש״ד – שיעור וסדנה

שו״מ – שיעור ומעבדה

שכ״ל – שכר לימוד

ש״מ – שיעור מונוגרפי

ש״ס – שיעור וסמינריון

שנה״ל – שנת הלימודים

ש״ע – שיעור ועבודה מעשית

שק״מ – שיעור וקריאה מודרכת

ש״ר – שיעור תרגיל וסיור

ש״ש – שעות שבועיות

שש״ס – שעות שבועיות סמסטריאליות

ש״ת – שיעור ותרגיל

ת׳ – תרגיל

ת״ד – תרגיל דידאקטי

תמ״ס – תרגיל מעבדה וסיור