מלגת ״אהבת עולם״

מלגת "אהבת עולם" היא מלגה ייחודית ובלעדית לסטודנטים באוניברסיטת חיפה המאפשרת היכרות עם התרבות והדת היהודית. 

המלגה מתאימה לסטודנטים וסטודנטיות חדשים וחדשות בתארים הבאים:   

  • תלמידי מכינה.
  • תואר ראשון.
  • תואר שני.
  • דוקטורט.

המלגה מיועדת לבעלי בגרות באחד ממקצועות היהדות (כגון – תנ"ך, תושב"ע).

סטודנטים שאין ברשותם בגרות באחד ממקצועות היהדות , יהיו רשאים לבחור 2 קורסי השלמה, מתוך קורסי הבחירה האקדמיים, הכלולים בתוכנית (ללא תשלום). ואם יסיימו בציון 70 ומעלה, יהיו רשאים להצטרף לתכנית בשנה העוקבת.

במקרה שמספר המועמדים למלגה שיהיו מעוניינים ויעמדו בתנאי הסף יהיה גבוה ממכסת המלגות, יינתן משקל, בין השאר, לעובדה שמועמד/ת בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי.

ניתן להגיש בקשה לקבלת המלגה בכל שנה אקדמית בה תופעל התכנית. ניתן לקבל מלגות אחרות בנוסף למלגה זו.

מי שבקשתו לקבלת המלגה תאושר, יקבל בכל שנה 2,000 (אלפיים) דולר ($) בערכם בשקלים, בהתאם לשער ההמרה שייקבע לצורך תשלום המלגה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדף המלגה או לטלפון:

04-8240238 , 04-8240233

לאחר שעה 16:00, ניתן לפנות למוקד המידע *6569.

מיילים :

 hsheinbox@univ.haifa.ac.il

 ykallach@staff.haifa.ac.il