מידע כללי

אוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת תשכ״ג בחסות משותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ועיריית חיפה. החל משנת תש״ל נהנית האוניברסיטה מעצמאות מוסדית ובשנת תשל״ב זכתה להכרה אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה עפ״י חוק המועצה להשכלה גבוהה (תשי״ח).

תכנית ההוראה האקדמית מתנהלת במסגרת החוגים בפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה למשפטים, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות והפקולטה לחינוך. רוב חוגי האוניברסיטה מציעים לימודים לתואר ראשון ולתואר שני. תואר שלישי הונהג בחוגים: שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות צרפתית, תולדות ישראל, היסטוריה כללית, פסיכולוגיה, מתמטיקה, חינוך מיוחד, ייעוץ והתפתחות האדם, למידה, הוראה והדרכה, מנהיגות ומדיניות בחינוך, לקויות למידה, בית־הספר  למדעי המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, לימודי המזרח התיכון והאסלאם, ספרות עברית השוואתית, פילוסופיה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, בית-הספר לעבודה סוציאלית, לימודי ישראל, לשון עברית, ציויליזציות ימיות, ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, תקשורת, סטטיסטיקה, בבית־הספר להיסטוריה, שפה וספרות ערבית, ארכיאולוגיה, מקרא, מדעי זיקנה, ניהול משאבי טבע וסביבה, סגול לנוירוביולוגיה, חינוך מתמטי, תולדות האמנות, בית-הספר למנהל עסקים, מערכות מידע, לימודי אסיה, משפטים, ניהול מידע וידע, סיעוד, בריאות נפש קהילתית, מדעים גיאו-ימיים, ביולוגיה של האדם, ביולוגיה ימית, הפרעות בתקשורת, שירותי אנוש, לימודי גרמניה ואירופה המודרנית, בית-הספר לטיפול באמנויות, ריפוי בעיסוק, מדעי המחשב, בתכנית הבינתחומית להתפתחות הילד ובפיזיותרפיה.

הפעילות המחקרית מתנהלת בפקולטות, בבתי־הספר, במרכזים ובמכוני המחקר. רשות המחקר יוזמת, מעודדת, מפתחת ומתאמת את המחקר באוניברסיטה ואחראית על ניהול  המחקר מול החוקרים ומול הגופים הממנים.

אוניברסיטת חיפה רואה בפעולות השירות למען הקהילה אחד מיעדיה החשובים. לכן פיתחה כלים ותכניות, הנובעים מתוך מצבור הידע, הנסיון והכוחות האנושיים, הפועלים במוסד.

תקנון משמעת
תקנות חניה
סמכויות עובדי בטחון ובטיחות
דיקנאט הסטודנטים
הטרדה מינית
יה״ל — אבחון לקויי למידה
אגודת הסטודנטים
פר״ח

אגף מינהל תלמידים

  • הרשמה
  • רישום
  • תקנון שכר הלימוד
  • ביטוח לאומי
  • חדרי לימוד
  • בחינות
  • אישורים
  • בוגרים
  • שירותים שונים