לוח שנת הלימודים תשפ"ד 2024/2023

סמסטר א' – סמסטר חורף

תחילת הלימודים: יום ראשון, י"ט טבת, תשפ"ד, 31.12.23. 

סיום סמסטר א': יום שישי, ה' אדר ב', תשפ"ד, 15.03.24.

תענית אסתר: יום חמישי, י"א אדר ב' , תשפ"ד, 21.03.24 (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00)

חופשת פורים: יום ראשון, י"ד אדר ב', תשפ"ד, 24.03.24

בחינות סמסטר א': מועד א': מיום ראשון, ז' אדר ב', תשפ"ד, 17.03.24. עד יום שישי, י"ט אדר ב', תשפ"ד,  29.03.24.

מועד ב': מיום ראשון, כ"א אדר ב', תשפ"ד, 31.03.24. עד יום שישי, ד' ניסן , תשפ"ד, 12.04.24.

סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים: יום ראשון, ו' ניסן, תשפ"ד, 14.04.24.

חופשת פסח: מיום רביעי, ט' ניסן, תשפ"ד, 17.0.4.24. עד יום שני כ"א ניסן, תשפ"ד, 29.04.24. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב ניסן, תשפ"ד, 30.04.24.

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום ראשון, כ"ז ניסן, תשפ"ד, 05.05.24. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שני, כ"ח ניסן, תשפ"ד, 06.05.24  (בין השעות 12:00-10:00).

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום ראשון, ד' אייר, תשפ"ד, 12.05.24 (בין השעות 14:00-12:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

חופשת סיום צום רמדאן (עיד אל פיטר)*: ייקבע בהמשך

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים): יום שני, ה' אייר, תשפ"ד, 13.05.24.

חופשת יום העצמאות: יום שלישי, ו' אייר, תשפ"ד, 14.05.24.

יום הסטודנט*: ייקבע בהמשך

חופשת חג השבועות: יום שלישי, ה' סיון, תשפ"ד,  11.06.24, עד יום רביעי, ו' סיון,12.06.24 .

סיום סמסטר ב': יום חמישי, י"ב תמוז, תשפ"ד, 18.07.24.

בחינות סמסטר ב': מועד א': מיום שישי, י"ג תמוז, תשפ"ד, 19.07.24, עד יום שישי, כ"ז תמוז, תשפ"ד, 02.08.24.

מועד ב' : מיום ראשון, כ"ט תמוז, תשפ"ד, 04.08.24. עד יום שישי, י"ב אב, תשפ"ד, 16.08.24.

חופשת סיום צום חד הקורבן (עיד אל אדחא)*: ייקבע בהמשך.

תחילת סמסטר קיץ: יום חמישי, כ"ו תמוז, תשפ"ד, 01.08.24.

חופשת ט' באב: יום שלישי, ט' אב, תשפ"ד, 13.08.24.

יום השלמה: יום חמישי, י"א אב, תשפ"ד, 15.08.24.

סיום סמסטר קיץ: יום רביעי, ט"ו אלול, תשפ"ד, 18.09.24.

בחינות סמסטר קיץ: מועד א': מיום חמישי, ט"ז אלול, תשפ"ד, 19.09.24. עד יום שלישי, כ"ח אלול, תשפ״ד, 01.10.24.

מועד ב': מיום שני, ה' תשרי, תשפ״ה, 07.10.24 עד יום שלישי, י"ג תשרי, תשפ״ה, 15.10.24.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה: 27.10.24.

*עדיין לא ידוע מועד מדוייק (יתכנו שינויים)