לוח שנת הלימודים תשפ"ד 2024/2023

סמסטר א' – סמסטר חורף

תחילת הלימודים: יום ראשון, ל' תשרי, תשפ"ד, 15.10.23. 

חופשת חנוכה: יום ראשון, כ"ז כסלו, תשפ"ד, 10.12.23.

חופשת חג המולד: יום שני, י"ג טבת, תשפ"ד, 25.12.23.

סיום סמסטר א': יום שלישי, ו' שבט, תשפ"ד, 16.01.24.

בחינות סמסטר א': מועד א': מיום רביעי, ז' שבט, תשפ"ד, 17.01.24. עד יום שישי, ל' שבט, תשפ"ד,  09.02.24.

מועד ב': מיום ראשון, ב' אדר א', תשפ"ד, 11.02.24. עד יום שישי, כ"א אדר א' , תשפ"ד, 01.03.24.

סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים: יום ראשון, כ"ג אדר א', תשפ"ד, 03.03.24.

תענית אסתר: יום חמישי, י"א אדר ב' , תשפ"ד, 21.03.24 (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00)

חופשת פורים: יום ראשון, י"ד אדר ב', תשפ"ד, 24.03.24.

חופשת פסח: מיום רביעי, ט' ניסן, תשפ"ד, 17.04.24. עד יום שני כ"א ניסן, תשפ"ד, 29.04.24. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב ניסן, תשפ"ד, 30.04.24.

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום ראשון, כ"ז ניסן, תשפ"ד, 05.05.24. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שני, כ"ח ניסן, תשפ"ד, 06.05.24  (בין השעות 12:00-10:00).

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום ראשון, ד' אייר, תשפ"ד, 12.05.24 (בין השעות 14:00-12:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

חופשת סיום צום רמדאן (עיד אל פיטר)*: ייקבע בהמשך

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים): יום שני, ה' אייר, תשפ"ד, 13.05.24.

חופשת יום העצמאות: יום שלישי, ו' אייר, תשפ"ד, 14.05.24.

יום הסטודנט*: ייקבע בהמשך

חופשת חג השבועות: יום שלישי, ה' סיון, תשפ"ד,  11.06.24, עד יום רביעי, ו' סיון,12.06.24 .

סיום סמסטר ב': יום שישי, ט"ו סיון, תשפ"ד, 21.06.24.

בחינות סמסטר ב': מועד א': מיום ראשון, י"ז סיון,  תשפ"ד, 23.06.24, עד יום שישי, ו' תמוז, תשפ"ד, 12.07.24.

מועד ב' : מיום ראשון, ח' תמוז, תשפ"ד, 14.07.24. עד יום שישי, כ' תמוז, תשפ"ד, 26.07.24.

חופשת סיום צום חד הקורבן (עיד אל אדחא)*: ייקבע בהמשך.

תחילת סמסטר קיץ: יום ראשון, א' תמוז, תשפ"ד, 07.07.24.

חופשת ט' באב: יום שלישי, ט' אב, תשפ"ד, 13.08.24.

סיום סמסטר קיץ: יום שישי, כ"ו אב, תשפ"ד, 30.08.24.

בחינות סמסטר קיץ: מועד א': מיום ראשון, כ"ח אב, תשפ"ד, 01.09.24. עד יום שלישי, י"ד אלול, תשפ״ד, 17.09.24.

מועד ב': מיום רביעי, ט"ו אלול, תשפ״ד, 18.09.24. עד יום שלישי, כ"ח אלול, תשפ״ד, 01.10.24.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה: 27.10.24.

*עדיין לא ידוע מועד מדוייק (יתכנו שינויים)