הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

https://hw.haifa.ac.il/

דיקן הפקולטה פרופסור ישראל (איסי) דורון

ראש מינהל הפקולטה גב' רחלי בליפנטה אפוטה

סגנית דיקן למחקר פרופסור אפרת שדמי

סגנית דיקן להוראה פרופסור ענת גסר אדלסבורג

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות הינה פקולטה ייחודית ומובילה בארץ המשלבת לימודים בתחום מקצועות הבריאות עם לימודים מתחום הרווחה. הדבר מאפשר שיתופי פעולה מקצועיים, אינטרדיסיפלינריים במחקר, פיתוח הידע האקדמי והרחבת המחקר בתחומים אלו.

הפקולטה מונה 11 חוגים ובתי ספר, המהווים מסגרת לימודית אקדמית לשורת מקצועות הרווחה והבריאות: בית הספר לבריאות הציבור, לטיפול באמצעות אמנויות, בית הספר לעבודה סוציאלית, החוג לבריאות נפש קהילתיתהחוג לגרונטולוגיה-מדעי הזיקנה, החוג למדעי הדימות הרפואי, החוג להפרעות בתקשורת, החוג לסיעוד,  החוג לפיזיותרפיההחוג לריפוי בעיסוק והחוג לשירותי אנוש

הפקולטה משלבת לימודים תיאורטיים עם לימודים קליניים והכשרה מעשית בשדה ומכשירה את תלמידיה, במרבית החוגים ובתי הספר, למקצוע אותו הם מבקשים לרכוש.

בנוסף פועלים בפקולטה: היחידה ללימודי המשך (העוסקת בהכשרות מתקדמות לנשות/אנשי מקצוע בתחומי הרווחה והבריאות) והמרכז הקליני הבין תחומי ( המעניק מגוון שירותי בריאות ורווחה לתושבי חיפה והסביבה).

הפקולטה חרטה על דגלה מצויינות מדעית ואקדמית אשר באה לידי ביטוי בפיתוח תכניות לימודים ייחודיות המבוססות על ידע מחקרי מצטבר (evidence based practice) המבטאות את הקשר לקהילה ומבקשות לענות על צרכי השטח המשתנים, תוך שימת דגש על פיתוח מאגרי ידע חדשים, קידום שיטות הוראה חדשניות ועדכניות , הפעלת מעבדות מתקדמות, פיתוח האוריינטציה הבינלאומית וקידום תחום טכנולוגיות רווחה ובריאות .

בנוסף לפיתוח הידע והמחקר, הפקולטה מחויבת לשירות הקהילות בצפון ומעודדת מעורבות בקהילה, ושיתופי פעולה רב תחומיים עם אנשי המקצוע והמנהלים במוסדות הקהילתיים כגון מוסדות רפואיים ומוסדות חינוך.  הפקולטה גם מקדמת מחקר ופרוייקטים בתחום הפיתוח בר-הקיימא בהתאם למטרות האו"ם בתחום ה- Sustainable Development Goals – SDGs.. הפקולטה תרמה לכך שאוניברסיטת חיפה מדורגת ראשונה במדד האימפקט Times higher Education במקום ה- 200-101 בעולם.

בית–הספר לבריאות הציבור:

בבית הספר 8 תכניות התמחות במסגרת הלימודים לתואר MPH :

בריאות הקהילה, קידום בריאות, אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות, בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית , ביוסטטיסטיקה, ביואתיקה ובריאות הציבור, פעילות גופנית מאמץ ובריאות.

בביה"ס תכנית לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר   MHA

בביה"ס תכנית לימודים בבריאות ציבור – תזונה, בריאות והתנהגות המעניקה תואר MAN

בביה"ס תכנית בינלאומית לתואר שני במנהל מערכות בריאות הנלמדת באנגלית –

MPH specialized in the field of Health Systems Administration and Global Health Leadership

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

תואר שני להכשרת מטפלים באמצעות אמנויות בתכניות השונות של המקצוע (אמנות חזותית, תנועה ומחול, דרמה תרפיה, פסיכודרמה, מוסיקה) במסגרות טיפוליות שונות (שירותי בריאות, רווחה, חינוך ושיקום) ובמגוון אוכלוסיות בעלות רקע אתני ותרבותי שונה. לקידום מחקר בתחום הטיפול באמצעות אמנויות תוך פיתוח מודלים תיאורטיים וקליניים ושיטות מחקר חדשניות.

תואר שלישי – אחת מהתכנית הבודדות המוצעות כעת בארץ ובעולם, מיועדת להגדיל את איכות וכמות המחקרים בתחום הטיפול באמנויות כדי להמשיך ולבסס את מעמדו של הטיפול באמצעות אמנויות כמקצוע בריאות יישומי, לקדם מחקר בסיסי ויישומי, ולפתח תיאוריה קליניקה ומתודולוגיה.

בית־הספר לעבודה סוציאלית

בית הספר לעבודה סוציאלית כולל לימודים חד–חוגיים לתואר ראשון, תואר שני ושלישי ולימודי השלמות לתואר שני. היעד העיקרי של בית הספר הוא להכשיר עובדים סוציאליים המצוידים בידע ומיומנויות כדי לסייע ולקדם פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, כמו גם לקדם את המצוינות והמחקר בעבודה סוציאלית. ניתן דגש רב להיבטים רב-תרבותיים בחברה הישראלית ולשונות של קבוצות אוכלוסייה מבחינת לאום, דת, מבנה חברתי וערכים.

התואר השני, מיועד לקדם ולהעמיק ידע בתאוריה מחקר ופרקטיקה בתחומי לימוד בעלי אוריינטציה קלינית. הלימודים כוללים 5 תחומי התמחות קליניות: קלינית, טראומה- קליני, טיפול זוגי ומשפחתי, ילד ונוער-קליני ובריאות ושיקום- קליני, תחום ההתמחות השישי הינו מנהיגות ושינוי חברתי. כל הגישות הטיפוליות הנלמדות מבוססות מחקר. תוכנית הלימודים בהתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי מכסה את כל הדרישות האקדמיות להסמכה למטפל משפחתי על פי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה.

תכנית הדוקטורט – מטרתה להכשיר חוקרים מצטיינים לאקדמיה ומנהיגים בתחום המדיניות הסוציאלית והפרקטיקה בעבודה סוציאלית

החוג לבריאות נפש קהילתית

מתקיימות בו תכניות לימוד לתואר שני ושלישי, החוג מכשיר חוקרים ואנשי מקצוע מומחים בתחום בריאות נפש קהילתית שימלאו תפקידים בכירים בשירותי שיקום ובריאות, ויפתחו גופי ידע לקידום שירותי בריאות נפש קהילתית.

החוג למדעי הזיקנה – גרונטולוגיה

העלייה בתוחלת החיים הפכה את החוג לגרונטולוגיה – מדעי הזיקנה, למשמעותי במיוחד. בחוג מתמקדים בהקניית ידע וכלים אשר מבססים הבנה של הצרכים היחודיים של האוכלוסייה הזקנה והמזדקנת, ושל מתן מענה מיטבי לאוכלוסייה. תכנית הלימודים מגוונת וכוללת היבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים, מדיניים, פוליטיים ועוד.
בוגרי החוג משתלבים במגוון עיסוקים הקשורים בעולם הזיקנה, ומהווים את המחר של הטיפול באוכלוסייה משמעותית זו. בחוג קיימות תוכניות לימוד לתואר שני ושלישי.

החוג למדעי הדימות הרפואי

החוג למדעי הדימות הרפואי הוא חוג חדש בהקמה* לתואר ראשון (B.Sc.), ייחודי וראשון מסוגו בארץ ונפתח בשנת הלימודים תשפג (אוקטובר 2022). מטרתו להכשיר אנשי מקצוע (דימותנים) בדימות רפואי**, בעלי תפיסת עולם רחבה, ידע ומיומנויות טכנולוגיות ואקדמיות ברמות גבוהות לצד מיומנויות בין אישיות וגישה מקצועית בטיפול. מקצוע הדימותן הרפואי הוא התפתחות של מקצוע טכנאי הרנטגן, אשר עוסק בתפעול המכשור הטכנולוגי הקשור כיום בכל הבדיקות, הטיפולים והצילומים הנעשים בשילוב ובאמצעות מכשירי דימות רפואי. הלימודים הם לתואר ראשון במסלול חד חוגי, שלוש וחצי שנים ומשלבים קורסים תאורטיים במגוון תחומים והתנסויות קליניות במכוני דימות בבתי חולים בצפון הארץ.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

**לימודים בתכנית מקנה תואר אקדמי במדעי הדימות הרפואי בלבד, האפשרות לעיסוק בתחום הדימות הרפואי קיימת בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

החוג להפרעות בתקשורת

בחוג להפרעות בתקשורת תוכנית לימודים לתואר ראשון, לתואר שני ולתואר שלישי. תוכנית הלימודים לתואר ראשון מתנהלת במסלול חד–חוגי במשך שלוש וחצי שנים. תוכנית זו נועדה להכשיר אנשי מקצוע עם ידע מדעי, תיאורטי וקליני לצורך עבודה כקלינאים העוסקים באבחון מכלול הפגיעות האפשריות ביכולת התקשורת האנושית, בטיפול בפגיעות אלה ובשיקומן. התוכניות לתואר שני ושלישי מקדמות את המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת. מטרתן להעמיק את הידע המקצועי של קלינאי התקשורת בשני תחומי–העל של התחום: מדעי השפה, הדיבור והתקשורת מחד ומדעי השמיעה מאידך. הלומדים לתארים מתקדמים בחוג להפרעות בתקשורת הם דור העתיד למחקר, להוראה ולהדרכה במקצוע.

החוג לסיעוד

מעניק תואר ראשון במדעי הסיעוד (B.S.N) בשלושה מסלולים : האחד, תכנית ארבע שנתית חד חוגית, המכשירה את הסטודנט למכלול התפקידים, אשר יידרשו בתחומי הניהול והטיפול הבריאותי. השני, תכנית הסבת אקדמאים לסיעוד (שנתיים וחצי), המכשירה בעלי תואר ראשון בתחומים שונים לקבלת תואר ראשון בסיעוד. השלישי, תכנית אקדמיזציה- השלמת תואר ראשון לאחים ואחיות מוסמכים/ות, בשלוש שנים.

התוכנית לתואר שני, מעניקה תואר שני בסיעוד (M.A) – מכוונת להרחבת הידע אודות סוגיות מרכזיות בסיעוד ולפיתוח חשיבה ביקורתית ואנליטית וכישורי מחקר מתקדמים. בנוסף, הלימודים מאפשרים לסטודנט לבחור בשלוש תכניות התמחות: "ניהול סימפטומים בסיעוד", "ניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד" ו"טכנולוגיות רווחה ובריאות".

בנוסף תואר שני בסיעוד במגמה בטיפול תומך- מטרת המגמה לקדם מחקר ופרקטיקה בתחום של טיפול תומך (פליאטיבי), הלימודים במגמה לא מהווים הרשאה לעסוק כמומחה קליני בטיפול תומך. תעודת המומחיות, ניתנת על ידי משרד הבריאות בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנות בריאות העם.

בכל התכניות והמגמה ניתן ללמוד במסלול מחקרי ובמסלול לא מחקרי (פרויקט גמר).

בחוג לסיעוד יש תכניות לתואר שני לאוכלוסייה החרדית, נשים וגברים, שמתנהלות במכללת בני ברק החרדית (מבח"ר), במסלול הלא מחקרי.

התכנית לתואר שלישי מיועדת למצטיינים בסיעוד המעוניינים לבצע מחקר מעמיק בתחום הסיעוד בהנחיה צמודה.

החוג לפיזיותרפיה

תואר ראשון -תוכנית חד–חוגית, ארבע שנתית לתואר ראשון – מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע, מיומנויות וכישורים הנחוצים למתן שירות פיזיותרפיה לאוכלוסיות מגוונות באיכות גבוהה. התכנית מקנה ידע רחב בתחומי מדע הפיזיותרפי, הטבע, הבריאות, החברה וההתנהגות, יחד עם מומחיות קלינית מקצועית. התוכנית כוללת התנסויות קליניות בליווי פיזיותרפיסטים מדריכים, במרכזים רפואיים ובמסגרות שונות כמו בתי חולים, קופות חולים ומשרד החינוך.

תואר שני – תוכנית הלימודים לתואר שני נועדה לרכוש ידע בסיסי וקליני, לבצע מחקר מתקדם ולהכשיר חוקרים שישתלבו באקדמיה ובשדה הקליני. התוכנית כוללת מסלול התמחות ייחודי בתחום "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות", מסלול התמחות ב"לימודי התפתחות הילד"  ומסלול התמחות בתחום "מנהל מערכות בריאות". 

תואר שלישי – תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בפיזיותרפיה או בתחומים משיקים. תכנית הלימודים מיועדת להגדיל את מספר החוקרים בתחום הפיזיותרפיה ותאפשר מחקר מעמיק במגוון תחומים, כולל שילוב מחקרים עם דיסציפלינות משיקות נוספות.

החוג לריפוי בעיסוק

לימודים לתואר ראשון בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימים במסגרת חד-חוגית ונפרשים על פני שלוש שנים וחצי. התכנית משותפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ולפקולטה לרפואה בטכניון. התעודה ניתנת מטעם שני המוסדות. הלימודים משלבים קורסים מתחומי הרפואה, מדעי החברה והריפוי בעיסוק וכוללים גם שלוש הכשרות מעשיות, המשולבות בתקופות שונות במהלך הלימודים, בהדרכה של מרפאות בעיסוק, במסגרות שונות ברחבי הארץ.

לימודים לתואר ראשון בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימים במסגרת חד-חוגית ונפרשים על פני שלוש שנים וחצי. התכנית משותפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ולפקולטה לרפואה בטכניון. התעודה ניתנת מטעם שני המוסדות. הלימודים משלבים קורסים מתחומי הרפואה, מדעי החברה והריפוי בעיסוק וכוללים גם שלוש הכשרות מעשיות, המשולבות בתקופות שונות במהלך הלימודים, בהדרכה של מרפאות בעיסוק, במסגרות שונות ברחבי הארץ.

מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע מעולים, בעלי ידע וכישורים עדכניים בתחומי הריפוי בעיסוק

על הבוגרים לעמוד בבחינת הרישוי של משרד הבריאות, עם סיום הלימודים, על מנת לקבל רישיון לעסוק בריפוי בעיסוק.

התכניות לתואר שני ושלישי בריפוי בעיסוק – מכשירות עתודה לתפקידי מחקר, הוראה, ניהול והדרכה קלינית שיובילו את קדמת הידע והמנהיגות במקצוע הריפוי בעיסוק, במערכות הבריאות, החינוך והרווחה.

החוג לשירותי אנוש

החוג לשירותי אנוש עוסק בכל הקשור באנשים ובשירות להם הם נזקקים בין אם בתוך הארגון (ניהול משאבי אנוש) או מחוץ לארגון (ניהול מערכות שירות). שירותי אנוש הוא תחום רחב וחדשני העוסק בהבנה, ניהול ושיפור של תהליכי עבודה ואיכות השירות בארגונים. כמו כן, תחום שירותי אנוש מתייחס לשביעות הרצון ורווחה של עובדים ולקוחות או אזרחים המקבלים שירותים ממערכות מגוונות במגזר העסקי, הציבורי וההתנדבותי. החוג מקנה ידע העומד ביסוד פעולות של לקוחות, עובדים, וארגונים. הלימודים והמחקר בחוג הם אינטרדיסיפלינריים ועוסקים בנושאים רבים כגון תיאוריות ארגוניות, התנהגות עובדים ולקוחות, תרבות ואקלים שירות, ניהול משאבי אנוש, אבחון וניהול תהליכי שירות בארגונים, סוגיות בתכנון ומתן שירותים ועוד.מרבית המועסקים במשק הישראלי ובעולם עובדים בתפקידי שירות שונים.

החוג מציע:

תואר דו–חוגי לתואר ראשון. כולל קורסים מעשיים בשטח.

תואר שני – תכנית לימודים שהינה ייחודית באקדמיה בישראל. הכוללת מסלול עם תזה או עבודת גמר. למתאימים בלבד יש גם תוכנית פרקטיקום.

תואר שלישי בחוג המכשיר עתודה לתפקידי מחקר והוראה בנושאים הקשורים לשירותי אנוש.

היחידה ללימודי המשך

ביחידה תכניות לימודים מגוונות המיועדות להרחבת הידע והקניית מיומנויות מקצועיות לאנשי טיפול ולבוגרי הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

בין התכניות המוצעות בשנת הלימודים תשפ"ד:

 • בית הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית– תכנית תלת שנתית להקניית מיומנויות מקיפות בפסיכותרפיה, בגישות פסיכודינמיות קלאסיות ועדכניות. בית הספר מוכר על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
 • פסיכותרפיה משולבת גישות- תכנית תלת שנתית להקניית ידע מעמיק ומיומנויות מקיפות בשילוב מגוון עשיר של גישות טיפוליות מובילות ומבוססות ראיות, לטיפול בפרט ובמשפחה. התכנית מוכרת ע״י האיגוד הישראלי הרב- תחומי לפסיכותרפיה.
 • פסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות- תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, תוך העמקה במפגש בין הפסיכואנליזה לבין האמנויות בתיאוריה ובפרקטיקה הטיפולית. התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
 • טיפול מיני- תכנית דו שנתית שמטרתה לתת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול וברפואה כלים מעשיים לטיפול מיני. בתכנית דגש על תאוריות מסורתיות בצד שיטות טיפול חדשניות מבוססות ידע ומחקר.  התכנית מוכרת ע״י איט״ם.
 • הכשרת מדריכים למטפלים באמצעות אמנויות- תכנית דו שנתית למטפלים באמנויות בעלי  5 שנות ניסיון טיפולי לפחות. 
 • הכשרת מנחי קבוצות בגישה דינמית רב-תרבותית- תכנית דו שנתית המציעה תהליך עומק של למידה והתנסות בהנחיית קבוצות בסביבה מורכבת.
 • ניהול מערכי דיור לאזרחים ותיקים- תכנית שנתית המעניקה מיומנויות לדרג הניהולי במסגרות המעניקות שירותים לאזרחים ותיקים. התכנית מוכרת ע"י המנהל לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה והביטחון החברתי
 • הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות- תכנית שנתית לבוגרי תואר שני בטיפול באמנויות.
 • טיפול בבישול, ALP, הכשרות מתקדמות לפיזיותרפיסטים מוסמכים ועוד.

מידע נוסף על התכניות והרשמה באתר האינטרנט של היחידה

היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות מגדל אשכול, קומה 7, חדר 701 , טל׳ 04-8240801 , 04-8240457 , דואר אלקטרוני  draize@univ.haifa.ac.il

 •  

המרכז הקליני הבין־תחומי

יצירתיות וחדשנות – גשר בין האקדמיה לקהילה

מטרת המרכז הקליני הבין-תחומי לספק שירותי הוראה קלינית ולטפל בצרכים הבריאותיים, ההתפתחותיים, הרגשיים והחברתיים בקהילה באמצעות אבחון, מניעה, ייעוץ, טיפול והדרכה מקצועית.

יעדי המרכז:

 1. מתן שירות לקהילה בתחומים כגון: הפרעות בתקשורת, שפה ודיבור, שמיעה, טיפול רגשי, ריפוי בעיסוק ועוד.
 2. הדרכת סטודנטים והתנסות לימודית ברמה גבוהה.
 3. ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע.
 4. עריכת מחקר קליני בתחום הערכת הטיפול ובתחומים נוספים.
 5. בניית מודלים של שירותים חדשניים בליווי מחקרי והטמעתם בקהילה.

המרכז כולל את המכון להפרעות בתקשורת שפה ודיבור, המכון האודיולוגי לאבחון ושיקום השמיעה, המכון לריפוי בעיסוק והמכון לפסיכותרפיה. הטיפולים ניתנים ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והארגון. המרכז הקליני פועל בקהילה באמצעות התערבויות בין–תחומיות.