הפקולטה למדעי הטבע

דיקן הפקולטה: פרופסור אופיר אלון

ראש מינהל הפקולטה: מר נמרוד להב

מדעי הטבע עוסקים במערכות הכימיות־פיזיקליות והביולוגיות של הסובב בעולמינו וביקום כולו. המחקר הבין–תחומי הזה תורם להבנת עקרונות הפעולה והקיום במערכות ארגון שונות מרמת החלקיק, המולקולה, הגנום, התא והרקמה ועד לרמת האורגניזם וקהילת בעלי החיים מחד ועד מערכות גלובליות וקוסמיות מאידך. חקר המצב הקיים והדינמיקה השלטת בו עשוי להביא לפיענוח תהליכי עבר כמוצא העולם ותהליכי האבולוציה מחד, ולהבנת מהות החיים ותחזיות ההתפתחות לעתיד מאידך.

המתמטיקה מהווה חוליה מקשרת חיונית בין המדעים בפני עצמם, אך מעצם טבעה עוסקת גם בהיסקים לוגיים, הקושרים אותה לפילוסופיה ולמדעי הרוח.

במסגרת הפקולטה מתבצעים הוראה ומחקר במדעים המדויקים ובמדעי החיים לתלמידי התואר הראשון, השני והשלישי. הפקולטה שואפת להכשיר סטודנטים מצטיינים במחקר רב־תחומי כדי להפכם לחוקרים חדשניים, אשר ינהיגו בעתיד את המחקר וההוראה בארץ ובעולם.

הפקולטה למדעי הטבע כוללת את היחידות הבאות:

  1. החוג לביולוגיה (B.Sc.) – דו־חוגי
  2. החוג למדעי הרפואה (B.Sc.) – דו־חוגי
  3. ביופיזיקה (בחוג לפיזיקה) (B.Sc.) – חד־חוגי
  4. החוג למתמטיקה (B.Sc., M.Sc., Ph.D.)
  5. החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית (M.Sc., Ph.D.)
  6. חוג סגול לנוירוביולוגיה (M.Sc., Ph.D.)
  7. החוג לביולוגיה של האדם (M.Sc., Ph.D.)
  8. החוג לסטטיסטיקה ( B.Sc . , M.Sc., Ph.D)
  9. המחלקה להוראת המדעים – מדעים מדוייקים (B.Sc.) (קמפוס אורנים)
  10. המחלקה להוראת המדעים – ביולוגיה (B.Sc.) – חד־חוגי (קמפוס אורנים)

ייחודה של הפקולטה בגישור בין המדעים הפיזיקליים–מתמטיים והביולוגיים ובשילוב גישות עיוניות של מודלים מתמטיים עם ניסויים מחקריים בשדה ובמעבדה.

מבין מוקדי המחקר בפקולטה ניתן לציין:

מחקר הגנום – הצמחי, האנימלי והאנושי הכולל מחקרים בשונות הגנטית במיפוי גנטי והשוואת רצפים גנטיים.

הביולוגיה של האורגניזם השלם, התנהגות בעלי החיים, האורגניזם וסביבתו כיחידה תפקודית והבקרה הפיזיולוגית ברמות השונות.

מחקר במתמטיקה עיונית ובמתמטיקה שימושית, בפיזיקה תאורטית ובקשרים שבין מדעים אלה למדעי הטבע והחיים. ניתן דגש מיוחד לתחומי ביואינפורמטיקה וביומתמטיקה. כמו כן, קיים מרכז למתמטיקה חישובית ומחשוב מדעי, בו שותפים חוקרים מהחוג למתמטיקה ומהחוג להוראת המתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב. מטרת המרכז לתכנן ולתמוך בפעילות אקדמית רב–תחומית בפקולטה למדעי הטבע.

בחוג לפיזיקה חוקרים שאלות בסיסיות במבנה היקום והתנהגותו. מחקר בחוג מתקיים מהסקלות הגדולות של אסטרופיזיקה של גלקסיות וחורים שחורים דרך פיזיקה של מערכות ביולוגיות וחומר רך, פיזיקה קוואנטית של אטומים וחלקיקים, ועד לתורת השדות הקוואנטית ותורת המיתרים.

מחקר בהבנת הבסיס הנוירוביולוגי והמולקולרי ללמידה וזיכרון, התנהגות, דימות מוח האדם, שיטות מתקדמות באלקטרופיזיולוגיה, בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית.

מחקר בתחום הביולוגיה של האדם המתמקד בפענוח התהליכים העומדים בבסיס תפקוד נורמלי וליקויי תפקוד ומצבי מחלה ופגיעה שונים באדם, תוך שימוש בהיבטים שונים כגון: גנטיים, התפתחותיים ונוירו ביולוגיים.

הפקולטה קשורה בהוראת הביולוגיה, מתמטיקה ופיסיקה במסגרת קמפוס אורנים.

פרטים ניתן לקבל בטלפונים: חיצוני 04-8288077/8, או פנימי 58077/8.