הפקולטה למדעי החברה על שם שמואל והרטה עמיר

 אתר אינטרנט: http://hevra.haifa.ac.il
דיקן הפקולטה: פרופסור דפנה קנטי
ראש מינהל הפקולטה: גברת מירב אילון

בתי-ספר וחוגי הפקולטה

בתי-ספר

205 בית-הספר למדעי המדינה

המחלקה למימשל ורעיון מדיני

המחלקה ליחסים בינלאומיים

המחלקה למינהל ומדיניות ציבורים

217 לימודי שלום וניהול סכסוכים

בית-הספר למדעי הפסיכולוגיה:

202 פסיכולוגיה

230 מדעי הקוגניציה

215 התפתחות הילד

209 בית-הספר למנהל עסקים

בית הספר למדעי הסביבה

201 גאוגרפיה ולימודי סביבה

213 ניהול משאבי טבע וסביבה

 חוגים

206 כלכלה

203 מדעי המחשב

214 מערכות מידע

204 סוציולוגיה

208 תקשורת

תכנית לימודים עצמאית:

220 פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה)

חזון הפקולטה מתמקד בשילוב בין מדעי החברה הקלאסיים לבין  שיטות מחקר חישוביות. מסלולי הלימוד בחוגים ובבתי הספר מציעים דגש על עיסוק בשאלות חברתיות, פוליטיות, סביבתיות וכלכליות, בכלים של מדעי הנתונים. בשנים האחרונות התפתחו מדעי החברה באופן דרמטי כתוצאה מהזינוק במדעי הנתונים, פיתוחים בתחום נתוני עתק (Big (Data, אגירת נתונים ולמידת מכונה על ענפיה השונים. כל אלה משתלבים ברוח חזון האוניברסיטה אשר שמה לה למטרה לחזק סוגיות של קיימות ואחריות לחברה בה אנו חיים. החוקרים שלנו עונים על שאלות קיימות גם בכלים חדשניים: מה הקשר בין מגדר לבין שכר בשוק העבודה? מה בין טרור לבין פוריות? מה בין סטרס לבין ילודה? איך רגשות עוזרים לנו להבין התנהגות ארגונית? מה ניתן ללמוד על הקשר בין שוק ההון לבין מגיפות? איך סייבר משנה את החברה הדמוקרטית? מהן ההשלכות הסביבתיות של שינויים בשיטת הבחירות? מה בין שריפות חורש לבין אי שיוויון? האם יש קשר בין חתירה לשלום לבין אלמנטים במוח האנושי?

הלימודים אצלנו במתבצעים במרחבי לימוד והשראה שונים. הסטודנטים שלנו לומדים בכיתות פרונטליות, בכיתות היברידיות, במרחבים משותפים במעבדות מחקר בהם מתרגל הסטודנט את החומר הנלמד ולומד לעשות בו שימוש באופן עצמאי לצורכי מחקר. הפקולטה למדעי החברה מדגישה שילוב בין-תחומי ומאפשרת ללומדיה, הן במסלולים חד-חוגיים והן במסלולים דו-חוגיים, שילובים שונים בין תחומי הלימוד. בפקולטה מתקיימות זו לצד זו תוכניות לתואר ראשון, שני ושלישי, במסלולים שונים. במסגרת המסלולים המחקריים לתואר שני ושלישי אנו שמים דגש על חשיבה מקורית והשתלבות בעשייה מחקרית מלאה. הפקולטה מעודדת מחקר ותומכת בחוקרים בראשית דרכם המקצועית.