דיקנאט הסטודנטים

דקנית הסטודנטים: פרופסור בתיה אנגל-יגר
ראש מינהל הדיקנאט: כלנית קלימר
ראש לשכת דיקנאט הסטודנטים: רותי רז בן-ברק 
מרכזת בלשכת הדיקנאט: יעל ברגר

בית הסטודנט, קומה 3 , חדר 317 
טלפון: 04-8240335, 04-8240334, פקס: 04-8240319  
שעות הקבלה: ימים א׳-ה', בין השעות 8:00-15:00 

דיקנאט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית באוניברסיטה הפועלת לרווחת הסטודנטים והמטפלת בבעיותיהם האישיות, האקדמיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמינהליים של האוניברסיטה וכן עם אגודת הסטודנטים.  

פעילות הדיקנאט מתרכזת בלשכת הדיקנאט וביחידות השונות: היחידה למצוינות אקדמית, המדור לנגישות ולקויי למידה, יחידת המלגות, יחידת המעונות, היחידה למעורבות חברתית, המרכז לפיתוח קריירה והיחידה לייעוץ פסיכולוגי.

סטודנטים יכולים לפנות לדיקנית הסטודנטים בשעות הקבלה בימי א' בין השעות 12:00-14:00 (בתאום מראש) ניתן לפנות גם במייל. על פי בקשת הסטודנטים, יישמר חיסיון השם בפניה לרשות המוסמכת. פניות אנונימיות לא יטופלו.

לשכת הדיקן מרכזת את הפעילויות המפורטות להלן:
טיפול בפניות סטודנטים בנושאים אקדמיים או מינהליים, מתן מידע מתאים או העברת הפניה לגורם מטפל, תוך עדכון הפונים במצב הטיפול.
א. התאמות לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה
סטודנטיות בהריון ולאחר לידה, כמו כן סטודנטיות שנמצאות בתהליכים של טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, זכאיות להתאמות והקלות על פי נוהל אוניברסיטאי.
למידע נוסף, היכנסו לאתר הדיקנאט:  התאמות לסטודנטיות בהריון ולאחר לידה.

ב.מידע על זכויות סטודנטים המשרתים במילואים
אוניברסיטת חיפה עושה את מירב המאמצים כדי להקל על סטודנט השב משירות מילואים להשתלב בלימודיו, וכן להקל על סטודנט הורה (לילדים עד גיל 13) שבן או בת זוגו משרתים במילואים. ההקלות והשירותים יינתנו עם הצגת אישור על שירות מילואים. ההקלות האקדמיות ניתנות על ידי החוגים/פקולטות (למעט נקודות זכות, שניתנות על ידי דיקנאט הסטודנטים), שירותים נוספים ניתנים על ידי דיקנאט הסטודנטים. ישנן הטבות שניתנות על ידי אגודת הסטודנטים. למידע נוסף, היכנסו לאתר הדיקנאט מידע על זכויות סטודנטים המשרתים במילואים    

ג. טיפול בפניות הנוגעות להטרדה מינית
במסגרת מאמצינו ליצירת סביבת הוראה ומחקר נעימה, אוניברסיטת חיפה פועלת כל העת למניעת הטרדות מיניות. בהתאם לכך, נדרשים כל חברי הסגל והסטודנטים להשלים לומדה ייעודית למניעת הטרדה מינית. במהלך הצפייה בלומדה, נחשפים בפני הצופים החוק למניעת הטרדה מינית והאופן בו הוא מיושם באוניברסיטת חיפה.  טיפול בפניות הנוגעות להטרדה מינית
סטודנטים נדרשים להשלים את הלומדה במהלך הסמסטר הראשון ללימודיהם דרך מערכת אתרי הקורסים (Moodle). סטודנט שלא ישלים את הלומדה עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיו, לא יוכל להיכנס למערכת ה-מודל בסמסטר העוקב. במוקד התמיכה של מרכז המחשוב ישמחו לסייע בכל נושא טכני הקשור להשלמת הלומדה (פרטי יצירת קשר נמצאים באתר האוניברסיטה).  
הטרדה מינית באוניברסיטה
אל תהססו לפנות לנציבות התלונות לענייני הטרדה מינית: 
פרופסור ענת דרך-זהבי- נציבה: adrachze@univ.haifa.ac.il   טלפון:  04-8288010   054-5349080     
מירב אילון, סגנית נציבה:  dmerav@univ.haifa.ac.il     טלפון: 04-8240027   נייד: 054-323951  
שרה להיאני, סגנית נציבה  nsarah@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240603 נייד: 052-5637460
מירי בודיניוק, סגנית נציבה  mdavid@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8240694, נייד: 054-3933096  
מיכל מעוז-ברוך  מרכזת הוועדה  mmaoz@univ.haifa.ac.il  טלפון: 04-6647908  נייד: 052-8668975  

למידע נוסף: נוהל למניעת הטרדה מינית – בעברית (נספחים- תרגום לאנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית)    

ד. פעילות ציבורית
הפעילות הציבורית של חברי קהיליית האוניברסיטה בין כתליה מהווה חלק משלים של הפעילות האקדמית של האוניברסיטה. האוניברסיטה רואה את עקרון חופש הביטוי כעקרון יסוד שלה, ואת החינוך לתרבות של חופש הביטוי כאחת ממטרותיה.  עם זאת, על מנת להבטיח קיומם של חיים אקדמיים תקינים, נקבע כי כל פעילות ציבורית המתקיימת בין כתלי הקמפוס תידרש לעמוד בתנאים הבאים: שמירת דיני מדינת ישראל; שמירה על תקנות האוניברסיטה נהליה ורכושה; אי שיבוש מהלכם התקין של פעולות ההוראה, המחקר והעבודה בקמפוס.   
לצורך שמירה על תנאים אלה קיים נוהל פעילות ציבורית. נוהל פעילות ציבורית ונהלים אחרים החלים בעניין ניתן למצוא באתר הדיקנאט.  פעילות ציבורית.  
מרכזת:  וופא אברהים   טלפון: 04-8240334, פנימי: 52334,   מייל: yberger1@univ.haifa.ac.il   

ה. רב האוניברסיטה
הרב דוקטור יוסף שטמלר אחראי על הפעלת בית־הכנסת בקמפוס. הרב מבצע רישום נישואין לסטודנטים, אנשי סגל ובני משפחותיהם, מנפיק תעודת רווקות, מקיים טקסי חתונה, בר-מצווה ועוד. קיימת אפשרות לערוך את הטקסים בבית הכנסת. בנוסף הרב מקיים תוכניות מלגה לסטודנטים, קורסים אקדמיים, שיעורים וערבי לימוד ותרבות. אתם מוזמנים לפנות ישירות לרב בכל נושא שיראה לכם רלוונטי.  טלפון: 054-3933062, דואר אלקטרוני: ravstamler@univ.haifa.ac.il.
קישור לאתר : http://synagogue.haifa.ac.il

ו. ריכוז התנדבות תמורת נקודות זכות אקדמיות – וולפח"ק
סטודנטים לתואר ראשון בלבד אשר יעסקו בפעילויות חברתיות הנמצאות ברשימות הדיקנאט בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך כל שנת הלימודים, יקבלו 4 נקודות זכות אקדמיות, בכפוף לאישור החוגים בהם הם לומדים. נקודות הזכות עבור הפעילות כרוכות ברישום מראש ובתשלום כקורס רגיל. ניתן להתנדב תמורת נקודות אקדמיות פעם אחת בתואר. פרטים נוספים באתר דיקנאט הסטודנטים.

ז. מועדון ״שיח ושיג״ (Debate)
המועדון מקיים הכשרה ותחרויות רטוריות. הפעילות מקנה לסטודנטים מיומנויות בדיבור בפני קהל, כישורי הקשבה וחשיבה ביקורתית. המצטיינים ייצגו את האוניברסיטה בתחרויות ארציות ובינלאומיות. אין צורך בניסיון קודם. לרישום ופרטים נא לפנות:  למר אורי זכאי, דואר אלקטרוני: haifa.debate@gmail.com.  

יחידות הדיקנאט

א. היחידה למצוינות אקדמית
ראש היחידה:  גליה מצוב אבו
מרכזת היחידה: אהובה בולגנים
בית הסטודנט, קומה 2, חדרים 209-218   
טלפון 04-8249964
שעות פעילות היחידה: ימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00
שעות קבלה: ימים א',ב', ד', ה' בין השעות 13:00-10:00

היחידה למצוינות אקדמית פועלת למען קידומם האקדמי של הסטודנטים באוניברסיטת חיפה ומספקת שירותי ייעוץ ותמיכה אקדמיים ואישיים לסטודנטים.
השירותים המוצעים
1. ייעוץ אקדמי:  סטודנטים מוזמנים להגיע למשרדי היחידה, בשעות הקבלה, ולהתייעץ בכל נושא ובעיקר בנושאים אקדמיים, על מנת לאתר בעיות וקשיים העלולים להשפיע על התמודדותם בלימודים.
2. שיעורים פרטיים: סטודנטים המתקשים בקורסים שונים בלימודיהם מוזמנים להיעזר במערך השיעורים הפרטיים. השיעורים ניתנים ע״י סטודנטים מצטיינים משנים מתקדמות או מתארים מתקדמים.
3. מרכז לכתיבה אקדמית: סטודנטים מוזמנים לקבל הדרכה בכתיבת עבודות סמינריוניות ויעוץ סטטיסטי בהנחיית מורי היחידה במרכזים לכתיבה אקדמית, הממוקמים במעונות הסטודנטים ובספריית האוניברסיטה. במרכזים מתקיימים שיעורים פרטיים, סדנאות לכתיבה אקדמית ויעוץ ראשוני ממוקד לתהליכי כתיבה. מרכז לכתיבה אקדמית באנגלית המלווה סטודנטים לתואר שני או שלישי הכותבים את התזה או עבודת הדוקטורט באנגלית מלווים ע"י מנחת כתיבה לקראת ההגשה. 4. קורסי תגבור לקורסים אקדמיים: במהלך שנת הלימודים מתקיימים קורסי תגבור בשיתוף חוגי הלימוד. הקורסים ניתנים בנוסף להרצאות ולשעות התרגול הניתנים מטעם חוגי הלימוד.
5. חונכות אישית:  סטודנטים המאותרים על־ידי צוות היחידה, הזקוקים ללווי אקדמי ואישי רצוף במהלך שנת־הלימודים, מקבלים סיוע של חונכות אישית לאורך שנת הלימודים. החונכות מועברת על־ידי סטודנטים מצטיינים באוניברסיטה ובהתאם לחוגי הלימוד השונים.
6. מתחילים ביחד:  תכנית המנטורים המלווים סטודנטים בשנה א' לאורך הסמסטר הראשון במטרה להקל על ההשתלבות בלימודים אקדמיים. הליווי בתכנית נעשה בקבוצות קטנות.

 ב. היחידה למלגות
מנהלת היחידה למלגות :  לימור פרד
בניין בית הסטודנט, קומה 3,  חדר 313 
טלפון 04-8288034, 04-8240330, פקס: 04-8249174
קבלת קהל בימי א'-ה', בין השעות 11:00-13:00
כתובת מייל לפניות:  milgot@univ.haifa.ac.il 

היחידה מטפלת בהענקת מלגות הצטיינות אקדמית ומלגות סיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לקראת תואר ראשון בלבד באוניברסיטת חיפה וכן בהלוואות בתנאים מועדפים.
הזכאות למלגה מותנית בעמידה בקריטריונים הנקבעים על ידי הרשויות המוסמכות של האוניברסיטה.

תנאים בסיסיים לזכאות למלגה: 

 • מעמד אקדמי מן המניין.
 • תקינות לימודים (בבדיקת תקינות הלימודים, יילקחו בחשבון כל השנים בהם הסטודנט רשום לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, זאת גם במקרים של החלפת חוג/ים במהלך הלימודים לתואר).
 • היקף לימודים מינימאלי בשנת הלימודים השוטפת (30 נקודות זכות לפחות).
 • עמידה בסף אקדמי מינימלי : סטודנט חדש : ציון פסיכומטרי גולמי 575, סטודנט ותיק: ממוצע ציונים 80 לפחות  משנה קודמת בכל אחד מחוגי הלימוד וצבירת ציונים על קורסים משנה קודמת בהיקף של 30 נקודות זכות ולא פחות מ 12 נקודות זכות בחוג אחד.

מלגת סיוע כלכלי
מיועדת לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בלבד ולא בשלוחותיה.
הבקשה למלגה אינטרנטית  מוגשת ביוזמת הסטודנט דרך דף הבית של האוניברסיטה – פורטל הסטודנטים – לשונית טפסים ותדפיסים – בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים.
לסטודנטים חדשים הכניסה לפורטל מתאפשרת רק לאחר תשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד וקבלת הרשאה.

מועדי הגשת בקשה למלגה

 • למתחילים לימודים בסמסטר א', החל מאוגוסט ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים.
 • למתחילים לימודים בסמסטר ב' או בסמסטר קיץ, החל משבוע לפני תחילת הסמסטר אליו נרשמו ועד שבוע לאחריו.
 • הזכאות למלגה תיקבע על סמך צבירת ניקוד בנתוניהם הסוציו-אקונומיים של מבקשי המלגה, תוך עמידה בכל הקריטריונים הבסיסיים שפורטו לעיל.

ניקוד המצב הכלכלי נקבע על סמך גובה ההכנסה ברוטו לנפש במשפחה ובהתאם למצבם המשפחתי של מבקשי המלגה.
נתונים מיוחדים שיזכו בניקוד (כנגד הגשת אישורים) שרות צבאי סדיר או שרות לאומי, שרות מילואים של יותר מ-10 ימים רצופים בשנה החולפת או 21 ימים מצטברים  בתקופת הלימודים (לסטודנטים ותיקים); עבודת הסטודנט; עולים חדשים עד 10 שנים בארץ; עולים חדשים עד 4 שנים בודדים בארץ; קרובי משפחה מדרגה ראשונה החולים במחלה קשה (בעלת השלכה על המצב הכלכלי של המשפחה); בן/בת זוג סטודנט/ית לתואר ראשון או חייל/ת בשירות סדיר; ומספר נפשות נתמכות בבית הסטודנט.

מלגות הישגים אקדמיים – סטודנטים שנה א'
סטודנטים הזכאים למלגת הצטיינות יאותרו על-ידי האוניברסיטה, ותישלח להם הודעה על כך לאחר תחילת שנת הלימודים.
הזכאות למלגת הישגים אקדמיים מאושרת על סמך עמידה בתנאים הבסיסיים  שפורטו  מעלה והישגיהם האקדמיים של הסטודנטים, ללא תלות במצבם הכלכלי או המשפחתי. הזכאות למלגה אינה תלויה בזכאות למלגות אחרות (מלגת סיוע או מימון לימודים ממקורות חיצוניים), למעט סטודנטים הרשומים בשנה א' בתוכנית ייעודית מובחנת (כגון מלט"ק וחובלים).
החל משנת תשפ"ד קבלת המלגה אינה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות.
מלגות הישגים לסטודנטים חדשים על סמך ציון פסיכומטרי גולמי
המלגה תוענק בשנת הלימודים השוטפת בלבד לסטודנטים חדשים שהתקבלו ללימודי שנה א'. סטודנטים הלומדים באוניברסיטה כיום או כאלה שהיו רשומים בעבר ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת חיפה ולא השלימו את לימודיהם לא זכאים למלגה זו. גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד שלהם.

 • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 730 ומעלה יהיו זכאים למלגה בהיקף של עד 100% מגובה שכר הלימוד הבסיסי (לא כולל תשלומים נלווים).
 • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 700-729 (למעט בחוג להפרעות בתקשורת) יהיו זכאים למלגה בהיקף של עד 50% משכר הלימוד הבסיסי (לא כולל תשלומים נלווים).
 • סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 600-699 הלומדים בחוגים לפי הרשימה המפורטת באתר היחידה למלגות יהיו זכאים למלגה בהיקף של עד 35% או 50% משכר הלימוד הבסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) בהתאם לחוג ולציון הפסיכומטרי הגולמי שלהם .

מלגות הישגים לסטודנטים ותיקים
זכאים למלגה סטודנטים שממוצע הציונים שלהם משנה קודמת נכלל ב-5% הגבוהים בחוג אחד וב-10% הגבוהים בחוג השני, ובנוסף הם עומדים בכל הקריטריונים הבסיסיים לזכאות למלגה שצוינו לעיל.

קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות. סטודנטים בחוגים טיפוליים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות פטורים מחובת פעילות חברתית בכל שנה בה הם מבצעים עבודה מעשית/לימודי שדה במסגרת תכנית הלימודים שלהם. רשימת פרויקטים חברתיים מוכרים לפעילות חברתית תישלח לזכאי המלגה יחד עם ההודעה על מועמדותם למלגה.

הלוואות
סטודנטים יכולים ליהנות מהלוואות בתנאים מועדפים, ללא ריבית וללא הצמדה, מקרנות להלוואת האוניברסיטה ומחוצה לה. פרטים על סוגי ההלוואות ניתן למצוא באתר יחידת המלגות.

יתכנו שינויים בקריטריונים לשנת הלימודים תשפ"ד

ג. היחידה למעונות ודיור
מנהלת היחידה: אסנת ויינשטיין
טלפון:  04-8249931, פקס: 04-8288217
הרשמה: 04-8288219, הרשמה פקס: 04-8256335
שעות קבלה: ימים א-ה', בין השעות 08:30-14:00
אתר האינטרנט:  היחידה למעונות ודיור

באוניברסיטת חיפה מעונות לכ־1,100 סטודנטים.
בשל הגידול במספר הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה והביקוש הרב למגורים במעונות, אין האוניברסיטה יכולה להבטיח מגורים לכל מבקשי הדיור.

אישור קבלה למעונות ניתן על־ידי ועדת מעונות, המתבססת על קריטריונים שהאוניברסיטה קבעה. בין הקריטריונים המרכזיים:  הישגים אקדמיים (לרבות נתוני קבלה של סטודנטים חדשים), מצב כלכלי, מרחק מגורים מן האוניברסיטה. קריטריונים נוספים הם: עבודה, נכות, משפחה חד-הורית, משפחה שכולה מקרב אנשי הביטחון ונפגעי פעולות איבה, אחים/אחיות סטודנטים, שירות צבאי/לאומי ועתודה, שירות מילואים, נשים בנות מיעוטים, חבר סגל או ילדי חבר סגל.

זכאים לדיור במעונות ללא דיון (אך חייבים בהרשמה בצירוף האישורים הרלוונטיים):
סטודנטים בודדים השוהים בארץ מעל שנתיים ויתומים.
סטודנטים עם נכות מעל 45% או 35% נכות גפיים תחתונות.
סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי או סכם מעל 700 (מובטחים מגורים במעונות ״טליה״ לשנה א' בלבד).
סטודנטים לתואר שני ושלישי (מובטחים מגורים במעונות ״טליה״).
סטודנטים מצטיינים שציונהם בין 5% הגבוהים בחוג בו הם לומדים (מובטחים מגורים במעונות ״טליה״).    
הרשמה למעונות לשנת־הלימודים תשפ"ד תחל בתאריך 15.5.2023 ותסתיים ב- 30.6.2023 .    
מועמדים שבקשתם נדחתה יכולים להגיש ערעור באמצעות מכתב ויכללו ברשימת המתנה, וזכאותם תיבחן על בסיס מקומות שיתפנו לפני או במהלך שנת הלימודים. רשימת ההמתנה תכלול גם מועמדים שלא הספיקו להירשם במועד. מועמדים כאלה יוכלו להירשם למעונות עם פתיחת שנת הלימודים ויתקבלו על בסיס מקום פנוי ובהתאם לזכאותם על פי הקריטריונים לעיל.

במעונות מספר סוגי מגורים:
מעונות ״פדרמן״ – דירות בנות 3 חדרים, 2 סטודנטים בחדר. בכל דירה מטבח מאובזר, פינת אוכל, מקלחת ושירותים משותפים. 
מעונות ״בריטניה״ – דירות בנות 6 חדרים, סטודנט בחדר. בכל דירה מטבח מאובזר, פינת אוכל, סלון, 2 מקלחות ו־2 שירותים משותפים.  
מעונות ״טליה״ – מגורים מרווחים ומעוצבים ברמה גבוהה.
לסטודנטים לתואר ראשון – דירות בנות 5/6 חדרים, סטודנט בחדר.
לסטודנטים לתואר שני ושלישי – דירות בנות 3 חדרים, סטודנט בחדר. במידה שמספר הסטודנטים לתארים מתקדמים גבוה ממספר הדירות ל-3 חדרים, יתגוררו בדירות בנות 6 חדרים.
בכל דירה מטבח מאובזר, פינת אוכל וסלון משותפים. לכל חדר מקלחת ושירותים צמודים.
לזוגות נשואים – דירות בנות 2 חדרים מרווחות ומעוצבות ברמה גבוהה. בכל דירה מטבח מאובזר, פינת אוכל, סלון מקלחת ושירותים.  
״בני חיפה״ – בניין שנבנה בסיוע עיריית חיפה, לסטודנטים תושבי חיפה בלבד. הדירות בנות 5 חדרים, סטודנט בחדר. בכל דירה מטבח מאובזר, פינת אוכל וסלון משותפים. לכל חדר מקלחת ושירותים צמודים.  
מעונות ״שקמה״ – ממוקמים בשכונת רוממה החדשה בחיפה, כ-15 דקות נסיעה מהאוניברסיטה.
דירות חדר הכוללת מטבחון מאובזר, מקלחת ושירותים משותפים. בכל דירה שני סטודנטים.
לזוגות נשואים – דירות הכוללות מטבחון מאובזר (מקרר, כיריים גז, ארונות מטבח, מקלחת ושירותים)   
במעונות ״פדרמן״ ו״טליה״ קיימות דירות המותאמות לסטודנטים בעלי מוגבלויות על פי חוק.
במעונות שבמתחם הקמפוס ניתנים השירותים הבאים: חדרי מחשבים, חדרי כביסה, פעילויות תרבות, מועדון, מכונות צילום, כיתת עיוורים, בית כנסת, חיבור לאינטרנט מהיר, חיבור לשירותי הטלוויזיה בכבלים בתשלום ועוד. כמו כן קיים מינימרקט.  
במעונות שקמה  חדר כביסה לשימוש דיירי המעונות.
השיבוץ לסוגי המעונות ייעשה לפי ותק בלימודים תוך התחשבות בבקשת הסטודנט.

שכר דירה
בשנת הלימודים תשפ"ד שכר הדירה במעונות הינו כדלקמן:
פדרמן  (עם שותף) כ- 785 ש״ח 
פדרמן יחיד / שקמה (יחיד / עם שותף)  כ- 930 ש"ח
שקמה – זוגות – חדר אחד כ- 1,850 ש"ח / שני חדרים כ- 2,140 ש"ח
בריטניה –  כ- 930 ש״ח
טליה   כ- 1,035 ש״ח
טליה  זוגות כ-1,850 ש״ח
שכר דירה צמוד למדד בגין חודש מאי  2023
כל המחירים של כל סוגי המעונות לא כוללים חשמל.

״עמית״ – שירות סוציאלי – לרשות הדיירים במעונות עומד ״עמית״ השירות הסוציאלי אשר נותן מענה לבעיות חברתיות ורגשיות. בכל בעיה, ניתן לפנות לעובדת סוציאלית חיכמת כנאנה, בטלפון או להשאיר הודעה בטלפון: 04-8288263 (פנימי: 58263).

חברה ותרבות – מתקיימת פעילות חברתית ותרבותית ביזמת רכזים חברתיים והנהלת המעונות.  
חניה – במעונות הסטודנטים חניון מקורה דו-קומתי ובו 120 מקומות חניה. מחיר תו חניה: 300 ₪ לשנה, 150 ₪ לסמסטר.  
מתחם המעונות מגודר ומאובטח 24/7 והכניסה למתחם מותנית בבדיקה ביטחונית.    

ד. היחידה לייעוץ פסיכולוגי
מנהלת היחידה לייעוץ פסיכולוגי: ד"ר קארין שריר
מרכזת היחידה: קרן פייר
מזכירות היחידה לייעוץ פסיכולוגי נמצאת ברחבת מעונות טליה.
טלפון: 048249334  פקס: 048249872  
בנוסף ניתן לשלוח מייל לכתובת:  mclini@univ.haifa.ac.il

שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:30.
ביתר השעות ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי  
במקרים דחופים לאחר השעה 16:00 ניתן לפנות לכונן בכיר ביחידת הביטחון,  טלפון 52340, 52360, או חיצוני 048240360.  

על כל מידע שנמסר לנו חל חיסיון מלא.  

למידע נוסף על שירותי היחידה ניתן לפנות לאתר היחידה לייעוץ קליני     
סטודנטים יכולים לקבל טיפול פסיכולוגי במגוון תחומים
שיפור הביטחון העצמי והדימוי העצמי, הפחתת מתחים וחרדות, חרדת בחינות ודחיינות
שיפור ביצירת קשרים חברתיים, שיפור הקשר הזוגי

היחידה לייעוץ פסיכולוגי מעניק טיפול בשיטות טיפול שונות:
טיפול דינמי, קוגניטיבי ממוקד וזוגי.
הטיפולים ביחידה לייעוץ פסיכולוגי ניתנים על ידי אנשי מקצוע מנוסים.
הטיפולים מתקיימים לאורך כל השנה (כולל חופשת סמסטר וחופשת הקיץ).
בפגישת ההכרות ניתן לקבל מענה על סוג הטיפול המתאים לכל פונה.

ה. המרכז לפיתוח קריירה
אחראית המרכז לפיתוח קריירה: לאה רוזנברג אבן
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 203
טלפון 04-8249508
שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00
דוא״ל  career@univ.haifa.ac.il      
המרכז מתמחה בשירותי ייעוץ קריירה לקבלת החלטות הקשורות בלימודים וקריירה בכל שלבי החיים, וכן בליווי ביישומן באקדמיה ובעולם העבודה.

ייעוץ לבחירת מסלול לימודים
תהליך הכולל מפגשים אישיים עם יועצת תעסוקתית, שאלונים ומבחני נטיות שיסייעו  לבחור את מסלול ותחום הלימוד המותאמים ביותר לפונה.

ייעוץ קריירה

 • תהליך הכולל פגישות אישיות עם פסיכולוג תעסוקתי, במהלכו נעשה אבחון מצב הקריירה באמצעות שאלונים מבחנים ושיחות, וניתן מענה מותאם לבעיות וההתלבטויות של כל אחד ואחת.
 • הייעוץ ממוקד בהתמודדות עם בעיות ושאלות בצמתים בקריירה כגון: בחירת מקצוע ומסלול לימודים, מציאת כיוון וייעוד תעסוקתי, מציאת עבודה, הסבה מקצועית ועוד.
 • מתן כלים לקבלת החלטות ואבני דרך ליישומן באקדמיה ובעולם העבודה.
 • תהליך הייעוץ מותאם אישית ומאפשר היכרות אישית מעמיקה בהיבטים אישיותיים, חוזקות, ערכים וצרכים מסביבת העבודה ובהתאמה למסלול הלימודים, העיסוקים וסוגי הארגונים המתאימים והנכונים עבור הפונה.

ייעוץ ממוקד בדרך למציאת עבודה

 •  פגישת הדרכה אישית לשדרוג קורות חיים והתאמתם ליעד האישי,  לארגוני יעד, לדרישות מעסיקים ולמכרזים.
 • הכנה לראיונות עבודה, לתהליכי מיון ומרכזי הערכה.
 • הרצאות וסדנאות קבוצתיות בנושא חיפוש עבודה אפקטיבי ,שדרוג קורות חיים, מיתוג עצמי, הכנה לראיון עבודה ועוד.

תכנית המתמחים

קורסים משלבי התנסות מעשית בארגונים שונים בתמורה לנקודות זכות. התכנית מאפשרת צבירת ניסיון תעסוקתי רלוונטי לקורות חיים ו"נטוורקינג" תוך כדי התואר.
לפרטים נוספים על התכנית  לחצו כאן

מערכת המשרות AcadeMe
מערכת משותפת למספר מוסדות לימוד להשכלה גבוהה המנגישה משרות מגוונות ומכילה מאגר של אלפי משרות עדכניות לסטודנטים ובוגרים של אוניברסיטת חיפה. מאפשרת הזנת נתונים וקורות חיים למערכת על מנת שמעסיקים פוטנציאליים יוכלו לצפות בהם ואף לזמן לראיון. ניתן להגדיר "סוכן חכם" שישלח לך משרות מתאימות למייל האישי על פי התאמה אישית.

יריד תעסוקה שנתי
מאפשר קשר ישיר בין מעסיקים לבין סטודנטים ובוגרים של אוניברסיטת חיפה, אלפי משרות מותאמות לחוגי הלימוד של האוניברסיטה. בסמוך ליריד התעסוקה מתקיימות סדנאות הכנה לראיון עבודה ושדרוג קורות חיים הפתוחות ללא עלות לסטודנטים ולבוגרי האוניברסיטה.

ימי זרקור
חשיפת סטודנטים לחברות וארגונים בתחום הלימודים הרלוונטי, לטובת היכרות עם שוק העבודה ופוטנציאל להשמה.

כיצד ניתן לפנות לייעוץ?
בטלפון: 04-8249508 או במייל career@univ.haifa.ac.il
יש למלא טופס פנייה ולאחר מכן ניצור אתכם קשר.
הייעוץ כרוך בתשלום ובתיאום מראש.
אתר המשרות  >> www.haifa.ac.il/academe
פייסבוק >> https://www.facebook.com/berman.yeutz
אינסטגרם >> https://www.instagram.com/career.development.haifa.univ/
האתר שלנו >> https://did.li/0LA5q


ו. מדור נגישות ולקויות למידה
                                                                                 
ראה באתר נגישות ולקויות למידה

רכזת נגישות השירות: ניצה אריה
רכזת לקויות למידה והפרעות קשב: דוקטור מיכל שכטר-לרנר
מרכזת המדור: אהובה בולגנים
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 217 טלפון: 04-8249265 (פנימי 53265)
דוא״ל:   LDA@univ.haifa.ac.il

המדור מעניק סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב, סטודנטים המתמודדים עם מוגבלות פיזית, חושית, קוגניטיבית, נפשית, רצף אוטיסטי וכן עם מגבלה רפואית זמנית או כרונית.

שירותי המדור לסטודנטים עם מוגבלות (פיזית, חושית, קוגניטיבית, נפשית או רפואית זמנית/ כרונית).

התאמות לבחינות:
התאמות לבחינות ניתנות על סמך אישורים מרופאים מומחים ובהתאם לשיקול ועדה רפואית.
הנחיות להגשת בקשה לסיוע/התאמות בלימודים ובבחינות בגין לקות רפואית או מגבלה:
1. מילוי טופס ״בקשה לסיוע והתאמות לבחינות״ . לסיוע במילוי הטופס ולשאלות ניתן לפנות מזכירות המדור במייל LDA@univ.haifa.ac.il.
2. צרוף מסמכים לבקשה:
א. אישורים רפואיים עדכניים מרופא מומחה, בהתאם ל״הנחיות לתעוד רפואי״ ראה באתר המדור
ב. אישור על הכרה בנכות במידה וקיים מהמוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.  
3. מועדי הגשת הבקשה:
את הבקשה בצירוף האישורים יש להגיש בתחילת כל סמסטר, ועד 45 ימים לפני מועד תחילת הבחינות. בקשות שיוגשו באיחור יטופלו בסמסטר העוקב
.
במקרים דחופים בלבד, ינתן מענה לבקשה שתוגש  עד 10 ימי עבודה לפני מועד תחילת הבחינות
.

תהליך הטיפול בפניות: הסטודנט יזומן לשיחה אישית עם יועצת, הבקשה תישקל על ידי הגורמים המקצועיים, ובמקרה הצורך תובא לדיון בוועדה הרפואית. עם קבלת ההחלטה תישלח תשובה או מכתב התאמות לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה ולמגיש הבקשה.
הגשת ערר: סטודנט רשאי להגיש ערעור על ההחלטה תוך 15 ימים מקבלת התשובה/מכתב ההתאמות. הערר יוגש למזכירות דיקנאט הסטודנטים בכתב. סטודנט המעוניין להופיע בפני ועדת הערר בגפו או עם מלווה מטעמו, יגיש בקשה בכתב למזכירות דיקנאט הסטודנטים. ההחלטה על מועד הועדה ומיקומה ימסרו לסטודנט 7 ימים מראש. הועדה תעביר את החלטתה בכתב לסטודנט לא יאוחר מ-30 יום מהגשת הערר.

שירותי המדור לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב  
התאמות לבחינות
התאמות לבחינות ניתנות על בסיס אבחון מוכר של לקויות למידה אשר מבוצע על ידי מאבחן מוכר ובאמצעות מערכת תפקודי למידה (מת״ל) שפותחה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה בהתאם לדרישת המועצה להשכלה גבוהה. התאמות לימודיות בגין הפרעת קשב ניתנות על בסיס שני תנאים: 1) המצאת אבחון מוכר של הפרעת קשב אשר בוצע על ידי מאבחן מוכר כפי שנקבע בחוק (נוירולוג פסיכיאטר או פסיכולוג קליני) 2) בחינת השלכות הפרעת הקשב על תפקוד אקדמי. בחינה זו מתבצעת באמצעות מערכת תפקודי למידה )מת"ל)

ניתן לבצע אבחון תפקודי למידה (מת"ל) באוניברסיטת חיפה  ב"יה"ל" (היחידה לאבחון לקויות למידה) בשפות עברית וערבית בתיאום מראש. האבחון כרוך בתשלום, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה והינו אחיד בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. לפירוט על תהליך האבחון ראה באתר יה"ל.

הנחיות להגשת בקשה לסיוע/התאמות בלימודים ובבחינות בגין לקויות למידה ו/או הפרעת קשב
1. סטודנטים שביצעו אבחון ביה"ל ונמצאו זכאים להתאמות, יקבלו את אישור ההתאמות ממזכירות יה"ל בתום תהליך האבחון.
2. לגבי המצאת דוחות אבחון קודמים שבוצעו שלא על ידי יחידת האבחון יה"ל, יתקבלו רק אבחונים שנערכו באמצעות מערכת תפקודי למידה (מת"ל) על ידי מוסדות המורשים לעבוד עם מערכת זו.  אבחוני תפקודי למידה אלה יבדקו על ידי מאבחנת מומחית במטרה:
א. לבחון את מידת הצורך בהעמקת הבדיקה.
ב. לבחון את ההמלצות בדבר מתן התאמות.
ג. לבחון את היכולת ליישם את ההמלצות להתאמות באוניברסיטת חיפה.                 
הבקשה להתאמות תישקל על ידי הגורמים המקצועיים. עם קבלת ההחלטה יישלח מכתב מנומק וכן מכתב התאמות לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה ולמגיש הבקשה.
3.מילוי טופס בקשה לסיוע והתאמות לבחינות 
הגשת ערר: סטודנט רשאי להגיש ערעור בכתב על החלטת ועדת ההתאמות בתוך 30 ימים מקבלת התשובה במזכירות יה"ל. גורמים שטיפלו בבקשת ההתאמות מנועים מלהיות חברים בוועדת הערר. סטודנט המעוניין להופיע בפני ועדת הערר לבד או עם מלווה מטעמו, יגיש בקשה בכתב למזכירות יה"ל. ההחלטה על מועד הועדה ומיקומה ימסרו 7 ימים מראש. הועדה תעביר את החלטתה בכתב למערער לא יאוחר מ-15 יום מהגשת הערר.

 אבחון לסטודנטים שאינם עומדים בקריטריונים לאבחון באמצעות מת"ל
יועבר אבחון בסיס, הנערך בשפות עברית וערבית והבודק מספר יכולות: קריאה כתיבה, קשב וכן את הכישורים האקדמיים. סטודנט ששפת אימו אינה עברית מחוייב לעבור גם אבחון בעברית.
בתום תהליך האבחון, והיה ונמצא כי הסטודנט הינו לקוי למידה הוא יהא זכאי להתאמות לימודיות התקפות לאורך כל שנות לימודיו לתואר.

 שירותי התמיכה *
סטודנט אשר הוכר עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב, מוגבלות או לקות רפואית זכאי לקבלת סיוע ותמיכה לאורך כל שנות לימודיו לתואר במסגרת המדור לנגישות ולקויות למידה. השירותים כוללים:

 • מתן מידע
 • ייעוץ וליווי אישי
 • סדנאות לשיפור כישורי הלמידה
 • הדרכה ותמיכה בשימוש בטכנולוגיה מסייעת
 • תיווך לחוגים ולגורמים באוניברסיטה
 • חונכות אישית לימודית וחברתית
 • שעורי עזר בתחומי תוכן (כרוך בעלות סימלית).

* השירותים בחלקם מותנים בתשלום סימלי

ז. היחידה למעורבות חברתית
מנהלת היחידה: דוקטור יעל גרנות-ביין
מרכזת היחידה:  דורית אבו
רכזי פרויקטים קהילתיים: איאד קיזל, קריסטינה חן, גל חולבסקי, אבי ממן

חדר 311 קומה 3, בית הסטודנט, טלפון 04-8240665 , פקס: 04-8240743   
שעות קבלה: ימים א׳-ה' בין השעות 16:00-8:00.

היחידה למעורבות חברתית הפועלת בדיקנט הסטודנטים, שמה לה למטרה לטפח תחושת אחריות חברתית ולקדם פעילות קהילתית בקרב סגל האוניברסיטה ותלמידיה מתוך תפיסה הרואה במעורבות ואחריות חברתית את תפקידה השלישי של האקדמיה, לצד ההוראה והמחקר. היחידה יוזמת, מפתחת ומתאמת מיזמים המאפשרים לסטודנטים לפעול למען הקהילה בצפון הארץ וחותרת, באמצעות פעילות זו, להעשיר את חווית הלימודים של הסטודנט, להעצים ולחזק את אמונו ביכולתו להשפיע לחיוב על הסביבה בה הוא חי.

מלגות
סטודנטים המשתתפים בתכניות היחידה זכאים למלגה לעידוד פעילות חברתית.

מטרות היחידה
1. מיצוי הפוטנציאל האישי, האקדמי והחברתי הגלום בסטודנטים.
2. פיתוח מודעות ואחריות חברתית בקרב הסטודנטים.
3. פיתוח תכניות חברתיות ומיזמים קהילתיים לקידום אוכלוסיות מוחלשות ומודרות.
4. טיפוח חשיבה יזמית ומתן כלים ליזמות חברתית.

ביחידה פועלים פרויקטים מסוגים שונים:
1. תכניות יזמות חברתית במסגרתן ממפים הסטודנטים את האתגרים הקיימים באיזורי מגוריהם, בתחומי החינוך, האקולוגיה, חיים משותפים ועוד, ומעצבים מענים חברתיים אפשריים.
2. תכניות מנהיגות המבקשות להעצים את הסטודנטים ולספק פלטפורמה לתרגול כישורים רכים.
3. תכניות דיאלוג במסגרתן נפגשים סטודנטים מקבוצות האוכלוסייה השונות הלומדות בקמפוס לשיח משמעותי.
4. תכניות חונכות אקדמית הפועלים בבתי הספר בעיר.
5. פעילות בעמותות ובארגונים חברתיים בחיפה למען אוכלוסיות מוחלשות.

הקריטריונים להגשת מועמדות:
1. מודעות חברתית גבוהה וניסיון בפעילות חברתית.
2. מצב אקדמי תקין. ההשתתפות בחלק מהתכניות מותנית בהישגים אקדמיים גבוהים.
3. ההשתתפות בחלק מהתכניות מותנית במצב סוציו-אקונומי נמוך.
יוכלו להגיש מועמדות לפעילות בתוכניות היחידה סטודנטים לתואר ראשון  וסטודנטים בתואר שני הלומדים באוניברסיטת חיפה.

אופן ההרשמה וקבלה:
1. מועדי ההרשמה: הרשמה לתוכניות היחידה לקראת שנת הלימודים תשפ"ד תחל בתאריך 2 ביולי 2023 ותסתיים בתאריך 22 באוקטובר 2023 (מספר המקומות מוגבל).
2. טופס הרשמה: ההרשמה מתבצעת דרך מערכת Tribu
3. תהליך הקבלה: קבלתם של המועמדים לאחת מן התכניות המופעלות על-ידי היחידה מותנית בעמידה בקריטריונים, בראיון אישי, מרכז הערכה קבוצתי ובהחלטת הגורם המממן.

שותפות אקדמיה-קהילה
יועץ אקדמי: ד"ר יעל גרנות-ביין
בית הסטודנט, קומה 3, חדר 312   
טלפון: 04-8240665 
תכנית שותפות אקדמיה-קהילה פועלת לעידוד הסולידריות החברתית באוניברסיטת חיפה באמצעות חיבור בין הסגל האקדמי והסטודנטים והידע האקדמי שהם מביאים איתם, לבין הקהילה המקומית בדגש על אוכלוסיות מודרות ומוחלשות. התכנית מפעילה קורסים משלבי עשייה המשלבים למידה אקדמית עם עשייה חברתית.

קרן אייסף
מנהלת התכנית: גב' לורן אזרד
בית הסטודנט, קומה 3, חדר 375 
טלפון: 04-8240307  
אייסף – ״הקרן הבינלאומית לחינוך״, הינה קרן מלגות פרטית מהוותיקות בישראל וארגון חברתי, ציוני, הפועל למען צמצמום פערים וקידום שוויון הזדמנויות בחינוך בחברה הישראלית באמצעות הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה.
הערכים המרכזיים לאורם פועלת קרן אייסף הינם טיפוח החינוך ככלי המרכזי לפיתוח אישי ולאומי, העצמת המחויבות החברתית, חיזוק הזהות האישית והחיבור לשורשים כחלק מהרב-תרבותיות הישראלית, וחיזוקה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.
אוכלוסיית היעד העיקרית, בה רואה אייסף את המפתח להגשמת חזונה, הינם סטודנטים יוצאי צבא / שירות לאומי, המגיעים מהפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל בעלי פוטנציאל למצוינות אישית, להצלחה אקדמית ובעלי רקע ועניין במעורבות חברתית בעלי יתרה של 3 שנים מלאות בלימודים או המתחילים את שנתם הראשונה לתואר.
החברות בתוכנית אייסף כוללת: מלגה גבוהה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, ליווי אישי ואקדמי, השתתפות בתוכנית למחויבות חברתית ומנהיגות הכוללת 15 מפגשים במהלך השנה (בימי שישי), השתתפות בפעילות חינוכית-קהילתית בהיקף של 4 שעות שבועיות. סטודנטים הלומדים בימי שישי לא יוכלו לקחת חלק במלגה ולהירשם.
סטודנטים החברים בקרן נהנים מתמיכה כלכלית משמעותית תוך חיבור בין הזהות האישית, המחויבות החברתית והפעילות הקהילתית. הקרן תומכת ומלווה סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי ומעניקה לחבריה מערך סיוע נרחב מעבר למלגת הלימודים.
תהליך הקבלה לחברות בתוכנית אייסף מותנה במילוי טפסים אישיים, סדנת מיון וראיון אישי. סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לחברות בתוכנית אייסף מתבקשים למלא טפסי מועמדות באתר אייסף www.isef.org.il החל מתחילת חודש יוני 2023 ועד סוף חודש יולי 2023.
מידע נוסף על קרן אייסף נתן למצוא באתר אייסף: www.isef.org.il או אצל מנהלת התכנית, גב' לורן אזרד, בטלפון 04-8240307 lauren@isef.org

תכנית שגרירי רוטשילד
מנהלת התכנית: גב' אסתר חן
בית הסטודנט, קומה 3, חדר 303 
טלפון: 04-8240665
תכנית שגרירי רוטשילד, תכנית הדגל של קרן אדמונד דה רוטשילד, הוקמה במטרה לקדם ולפתח את דור המנהיגות הבא של החברה הישראלית, באמצעות תהליך פיתוח אישי ובאמצעות התנסות מעשית בהשפעה חברתית במגוון אפיקי השפעה בחברה הישראלית התוכנית כוללת מפגשים שבועיים בקבוצות הטרוגניות, סמינרים והכשרות מקצועיות- מאתרת צעירים בעלי פוטנציאל מנהיגותי מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, מכל גווני החברה הישראלית, ומובילה את בוגריה להשתלבות בעמדות מפתח בכל זירות ההשפעה בחברה. התכנית הינה תלת שנתית ובה נדרשת עשייה בהיקף של 10 שעות שבועיות למשך שלוש השנים.

נציב קבילות הסטודנטים
לידיעתכם,  נציב קבילות הסטודנטים מטפל בפניות של סטודנטים שלא נפתרו לאחר שהתבררו בכל הרמות המופקדות על הפעלת המערכות באוניברסיטה (כולל דיקן הסטודנטים) נציב קבילות הסטודנטים שואב את סמכותו מהנשיא והרקטור.
בקשה לתאום פגישה עם נציב קבילות הסטודנטים, פרופ' סופיה מנשה, תעשה באמצעות דוא"ל לכתובת: rector@univ.haifa.ac.il. בבקשה יש לציין את סיבת הפניה כולל שם מלא ומספר טלפון.
טל' לבירורים: 04-8240405
למידע נוסף:  נוהל נציב קבילות הסטודנטים