בית הספר הבינלאומי

סגן הנשיא לבינלאומיות וקיימות: מר ברוך מרזן

ראש אקדמי: ד"ר אדר בן-אליהו

ראש מינהל בית הספר: גברת מיכל מורגנשטרן-לאור

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות בחו"ל ומעוניינים ללמוד בישראל במוסד אקדמי במסגרת שנתית, סמסטריאלית או בתוכנית לימודים לטווח קצר כגון לימודי השפה העברית, לימודי השפה הערבית ותכניות מוסדיות מובנות עם אוניברסיטאות האם. סטודנטים ישראלים מן המניין מאוניברסיטת חיפה רשאים להשתתף בקורסים אקדמיים המוצעים בביה"ס הבינלאומי בתיאום עם חוגי הלימוד שלהם. ביה״ס הבינלאומי מרכז את תוכניות הלימוד הבינלאומיות לתואר שני, אשר בהן סטודנטים מחו"ל יכולים ללמוד לתואר שני מלא בשפה האנגלית.  סטודנטים ישראלים מן המניין יכולים לבחור להגיש מועמדות ללימודי התואר השני במסגרת התכנית הבינלאומית אשר נלמדת באנגלית.

מטרת הלימודים

הקניית ידע תיאורטי, עובדתי ומושגי בנושאים הקשורים בחברה הישראלית, המזרח התיכון, כלכלה, מגדר, ספרות, שואה, שלום וניהול סכסוכים, תקשורת, היסטוריה, יחסים בין-לאומיים, יהדות, ארכיאולוגיה ופסיכולוגיה ועוד. כמו כן הקניית ידע בשפה העברית והערבית (ספרותית ומדוברת) ברמות שונות. במסגרת הלימודים מתקיימים גם סיורים לימודיים וכמו כן מוצעת תכנית חברתית הכוללת טיולים, סמינרים והרצאות העשרה.

תכנית הלימוד לתואר השני כוללת מגוון תחומים: לימודי שואה, לימודי ישראל, לימודי ארכאולוגיה, לימודי יהדות, לימודי מדעי גאו-ימיים, לימודי ציוויליזציות ימיות, לימודי מנהל עסקים בינלאומי, לימודי מנהל עסקים בדגש על קיימות, לימודי שלום ופתרון סכסוכים, לימודי דיפלומטיה, לימודי בטחון לאומי, לימודי ניהול מערכות בריאות עולמיות, לימודי גרמניה, לימודי התפתחות הילד, סטטיסטיקה, ובנוסף, לימודי תואר שני משותף בדיפלומטיה עם אוניברסיטה וורשה, פולין ולימודי מדיניות ציבורית.

מבנה הלימודים

  1. לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות בחו"ל ומעוניינים ללמוד בישראל במוסד אקדמי, הקורסים בנויים במקביל למבנה הקורסים הניתנים באוניברסיטאות בארצות הברית ובצפון אמריקה ומתאימים גם לשיטת הניקוד האירופאית והאסייתית. קורסים אלו מזכים את הסטודנטים בנקודות זכות באוניברסיטת האם שלהם. סטודנטים מחו"ל בעלי ידע ומבחן רמת עברית מתאימים, רשאים גם ללמוד בקורסים בעברית (בכפוף לתנאים הנדרשים על ידי החוג).

2. תוכניות הלימודים לתואר השני בנויות על פי תכנית הלימודים המאושרת בכל חוג.

תנאי קבלה

  1. לתכנית המיועדת סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות בחו"ל ומעוניינים ללמוד בישראל במוסד אקדמי, מתקבלים מועמדים שסיימו בהצלחה לפחות שנה אחת במוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו״ל ואשר הינם בעלי שליטה בשפה האנגלית (מועמדים שאינם דוברי אנגלית שפת אם, יידרשו לבחינת שפה).

2. תנאי הקבלה לתכנית הבינלאומית לתואר שני כפופות לתנאי הקבלה בחוג.

תכניות חילופי סטודנטים

אוניברסיטת חיפה מקדמת את נושא הבינלאומיות ומעודדת סטודנטים לקחת חלק בתוכנית חילופי סטודנטים וללמוד באוניברסיטה  בחו"ל למשך סמסטר או שנת לימודים אחת. תקופת הנידות מעניקה לסטודנטים ניסיון בינלאומי, חשיפה לתכניות ושיטות לימוד חדשות , כלים בינלאומיים ופיתוח קשרים חדשים היכולים לסייע בחיים האקדמיים והמקצועיים.

אישור לתכנית חילופי סטודנטים כפופה לאישור ראשי החוגים בהם לומדים הסטודנטים.

קבלה לתכנית דורשת אישור של יועצי B.A/ M.A מחוגי הלימוד על מנת לוודא שהקורסים שהסטודנטים ילמדו באוניברסיטה המארחת ייחשבו ויוכרו כחלק מתכנית הלימודים אותה הם לומדים באוניברסיטת חיפה.

תכנית + ERASMUS מציעה לסטודנטים מתואר ראשון, שני ושלישי את האפשרות ללמוד וללמד במוסד להשכלה גבוהה באירופה. מלגות בין 800 יורו ל 900 יורו לחודש ובנוסף הוצאות טיסה יוענקו על ידי האיחוד האירופאי לסטודנטים הנבחרים לתוכנית לסמסטר .

פרטים נוספים: הגברת תאודורה וולצ'ב פנקוב: tvalchevp@staff.haifa.ac.il

משרדי בית הספר נמצאים בבית הסטודנט, קומה 2, חדר 228, ופתוחים לקהל הרחב  בימים א׳-ה׳, בין השעות 15:30-8:30.

טלפון: 04-8288730.

דואר אלקטרוני: Graduate Programs – infograd@univ.haifa.ac.il

Undergraduate Programs – infoint@univ.haifa.ac.il

אתר אינטרנט: www.uhaifa.org