אגודת הסטודנטים

משרדי האגודה ממוקמים בבית הסטודנט קומה 3

קבלת קהל : ימים א׳-ה׳ בין השעות 15:00-09:00

ראש מנהל אגודת הסטודנטים והסטודנטיות:

אהובה חייט ahiat@univ.haifa.ac.il

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות  הינה עמותה ללא מטרות רווח הפועלת לרווחת הסטודנטים/ות באוניברסיטה. מטרתה לסייע לסטודנטים/ות בהיבטים השונים בחייהם במוסד אקדמי. האגודה מספקת שירותי עזר שונים לסטודנטים/יות החברים/ות בה בתחומים האקדמיים, החברתיים והתרבותיים, ומטפלת ברווחתם/ן. האגודה מייצגת את ציבור הסטודנטים/יות בכל בעיותיהם/ן בפני הנהלת האוניברסיטה ומוסדות חיצוניים אחרים.

בנוסף, אגודת הסטודנטים היא חלק מהתאחדות הסטודנטים הארצית המייצגת את האינטרסים של הסטודנטים בכל הארץ.

כל תלמיד/ה המעוניין/ת להיות חבר/ת באגודת הסטודנטים, ימלא באמצעות לינק המפורסם בתחילת שנת הלימודים את פרטיו . החברות באגודת הסטודנטים הינה רשות ומותנית בתשלום של 252 ₪ לשנה. כלל חברי האגודה מקבלים כרטיס סטודנט חבר אגודה המחולק בתחילת כל שנה וכן מתנה לבחירה. כמו ניתן להצטרף לביטוח לתאונות אישיות במחיר של 30 ₪ לשנה אקדמית.

החברות לאגודה ופוליסת ביטוח תאונות אישיות מתחדשות אוטומטית בתחילת כל שנה"ל.

 אגודת הסטודנטים  והסטודנטיות מפרסמת את פעילותה במקומות עיקריים:

באתר האגודה.

בדף הפייסבוק של אגודת הסטודנטים ״אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה״.

בעמוד אינסטגרם של האגודה.

ניוזלטר שבועי הנשלח לסטודנטים החברים בה.

פרסומים על לוחות המודעות ברחבי האוניברסיטה.

מבנה אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

מועצה–  האגודה מורכבת מהמועצה שבה חברים 40 נציגים/ות. נציגים/ות אלו נבחרים/ות אחת לשנתיים מתוך החוגים, כשלכל חוג מספר נציגים/ות פרופורציונאלי למספר התלמידים/ ת בחוג.

נציגי/ות החוגים דואגים עבורכם/ן להפקת מקראות, תרגומים, ייעוץ בבעיות אקדמיות, שיעורי עזר קבוצתיים, ארגון ימי עיון, טיולים ועוד.

כל חברי/ות אגודת הסטודנטים זכאים/יות לבחור ולהיבחר למועצת אגודת הסטודנטים. המועצה קובעת את קווי הפעולה של האגודה. הדיונים בה מתקיימים אחת לסמסטר והם פתוחים לקהל הסטודנטים/ות.

הנהלה- מועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות  בוחרת את חברי הנהלת האגודה. יושב-ראש הנהלה, סגן יושב-ראש הנהלה, חבר/ת הנהלת כספים.

הנהלת האגודה היא הרשות המבצעת של אגודת הסטודנטים והיא מייצגת אותה כלפי כל גוף שמחוץ לה.

נושאי תפקידים נוספים באגודה הם: רכז/ת אקדמי, רכז/ת תרבות, רכז/ת מעורבות חברתית, רכז/ת החברה הערבית, רכז/ת סנגוריה, סנגורים/ות.

 בעלי תפקידים באגודה

יושב-ראש הנהלה, chsu@univ.haifa.ac.il

משמש/ת כסמכות העליונה בייצוג האגודה בפני רשויות האוניברסיטה ובפני כל רשות ו/או גוף ו/או אדם אחר מחוץ לאוניברסיטה. מפקח/ת על פעולות הוועד המנהל וכל אחד מחבריו/מחברותיו, מדריך/ה את הוועד, אחראי/ית לפעולותיהם וממונה על ביצוע החלטות המועצה והוועד.

סגן יושב-ראש הנהלה, vchsu@univ.haifa.ac.il

ממלא/ת מקום היושב-ראש בהעדרו, מסייע/ת ליושב-ראש בפיקוח על הוועד. מופקד/ת על הפיקוח בכל נושאי העסקת גופים חיצוניים על ידי האגודה, כמו כן אחראי/ת על עובדי/ות האגודה.

חבר/ת ההנהלה לענייני כספים, fchsu@univ.haifa.ac.il

אחראי/ת על ניהול תקין של מערכת הכספים של האגודה, באחריותו/ה הכנת תקציב מפורט ופיקוח על הוצאות והכנסות הכספים במסגרת האגודה.

רכז/ת אקדמי, Academics@univ.haifa.ac.il

אחראי/ת בבעיות אקדמיות של חברי האגודה, עומד/ת בקשר עם הגורמים האקדמיים באוניברסיטה, מסייע/ת לסטודנטים/ות המתקשים/ות בלימודיהם/ן עקב שירות מילואים, מחלה, הריונות וכדומה. מייצג/ת את האגודה בוועדות אקדמיות באוניברסיטה. עוד מייעצ/ת בבעיות משמעת, ובעיות שכר לימוד.

רכז/ת רווחה studlogistics@univ.haifa.ac.il

אחראי/ת על רווחת הסטודנטים בקמפוס בין היתר: טיפול בענייני מעונות מטעם האגודה, טיפול במנזות, אחראי/ת בנושא תחבורה וחניה בקמפוס.

רכז תרבות, tarbut@univ.haifa.ac.il

אחראי/ת על פעילות התרבות באגודה הכוללת אירועים בתחום הקמפוס ומחוץ לו, בין היתר: הופעות אמנים, סטנד אפ, מסיבות במעונות, אירועי חוגים, הפסקות פעילות בימי שני ורביעי בדשא קומת 600.

רכז/ת מעורבות חברתית ובית הספר הבינלאומי-ceosu@univ.haifa.ac.il

 מקדמ/ת את מעורבותם הפעילה של הסטודנטים בקהילה ובחברה דרך התנדבויות, מטפל/ת בכל הפעילויות החברתיות שהאגודה מארגנת, עזרה לנזקקים ועוד. אחראי/ על נושא ה-SDG'S ולוקח/ת חלק בוועדות בנושא האקלים והסביבה באוניברסיטה. מטפל/ת ברווחת הסטודנטים/יות בבית הספר הבינלאומי.

רכז/ת החברה הערבית–   Studsocial@univ.haifa.ac.il

טיפול ומענה בפניות של סטודנטים/יות בחברה הערבית בשפה המונגשת, עזרה בהתאקלמות בקמפוס ויצירת פעולות ואירועים בתחומים: שילוב הסטודנטים, תעסוקה ועוד.

 ועדת ביקורת,    inspection@univ.haifa.ac.il

 ועדת ביקורת מורכבת מיו"ר הועדה ועוד חמישה חברים. תפקיד הוועדה- לפקח על תפקודן התקין של רשויות האגודה וכל פעילותן היעילה וההוגנת. הוועדה דנה בכל קובלנה של רשות או חבר/ת אגודת הסטודנטים נגד כל רשות או חבר/ת אגודה בכל הנוגע למילוי תפקידיהם/ן באגודה.

קצת על שירותי האגודה

הפקת מקראות לימוד ותרגומים – אגודת הסטודנטים מפיקה מקראות המכילות את חומר הקריאה, סיכומים ותרגומים של החוגים השונים. חברי האגודה זכאים להנחה ברכישת המקראות. חנות המקראות נמצאת בבית הסטודנט קומה 1.

חדר כושר – חברי אגודה נהנים מהנחה של 50 ₪ מדמי מנוי לחדר הכושר באוניברסיטה.

״חדר מנוחה״ האגודה הסבה עבורכם חדר גדול שישמש את קהל הסטודנטים/יות למנוחה  החדר ממוקם בבית הסטודנט  קומה 1 בחדר 106.

״קפה אמון״ – פינת קפה המוצבת בספריית אוניברסיטת חיפה ובבניין רבין לקהל הסטודנטים.

ייצוג בוועדות משמעת – כל חבר אגודת הסטודנטים זכאי לייצוג אישי של נציג האגודה בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה, ללא תשלום. לפרטים ניתן לפנות למחלקת סנגוריה באגודה

הפקת אירועים חברתיים ותרבותיים– אגודת הסטודנטים מארגנת עבור הסטודנטים מסיבות, פנאלים וימי עיון בנושאים שונים, מסיבות חוגים, דוכנים, ואירועי יום הסטודנט

הפסקות פעילות – ימי שני ורביעי  מדי יום  שני ורביעי בין השעות 12:15-11:45 מקיימת הפסקה פעילה עם מוזיקה ובירה מהחבית חופשי! ההפסקות מתייחסות לחגים וימים מיוחדים בלוח השנה, הפעילות מתקיימת לצד דוכנים בדשא: בגדים, תכשיטים, אלקטרוניקה, קוסמטיקה, ספרים ועוד.

 ייעוץ משפטי – עורך דין מנוסה מעניק לחברי האגודה ייעוץ וסיוע משפטי ראשוני חינם, וכן חתימה על הצהרות.

בית דפוס – ממוקם בבית הסטודנט, קומה 1 טל׳ 04-8240593.  בבית הדפוס ניתנים שירותי דפוס מגוונים, מתמחה בהוצאה לאור של עבודות סמינריוניות, תזות, עבודות דפוס שונות וכריכות גם בצבע. ברשות בית הדפוס מכונות הדפסה ומכונות צילום חדשות ומשוכללות המאפשרות ביצוע עבודות ברמה גבוהה, איכותית ובזמן קצר במחיר מוזל לסטודנטים. שירותי פקס מוזלים.

קפה אג(ו)דה קומה 500 בניין ראשי – אגודת הסטודנטים מעמידה לרשות הסטודנטים מתחם מזון שווה ביותר! עם מוצרים בהנחה שמתאימים לכיס הסטודנטי/ית בניהם: קפה, כריכים, מאפים, שתייה קלה, שתייה חמה, חטיפים, שוקולדים, סלטים ועוד! בנוסף במתחם קפה האגודה קיימת פיצרייה.