מרכז הספורט

מר חיים קסל, מנהל המרכז

שירותיו ניתנים לתלמידים, לאנשי סגל הוראה ולמינהל האוניברסיטה, לאורחים ולציבור בכלל. היצע הפעילויות מכוון לאפשר טיפוח מודעות, פיתוח כושר גופני, לימוד מיומנויות ורענון. פעילות במסגרת זו מחייבת תשלום על פי תעריפים שייקבעו מעת לעת.

המרכז מקיים פעילויות במסגרת הבאות:

מועדון טניס

 מועדון סקווש

 מועדון בריאות וכושר גופני

 מרוץ האוניברסיטה לזכר הנופלים על שם אילן שפירא.

חוגים בתחומי ספורט שונים ואימונים אישיים

היצע מפורט יפורסם בנפרד.

נבחרות ייצוג מיועדות לתלמידים מכל שנות הלימוד באוניברסיטה ובשלוחותיה וכן לתלמידי המכינה האוניברסיטאית. זכאים להתקבל תלמידים אשר יעמדו במבדקי הסינון בחודש הראשון לשנת הלימודים. פעילות ייצוגית מוכרת במרבית החוגים כלימוד בחירה המקנה 4 נקודות זכות (2 נקודות לכל חוג). ספורטאים פעילים העומדים בקריטריונים מקבלים סיוע המרכז לקבלת מלגות לימודים ולדיור במעונות.

הפעילות הייצוגית מתקיימת במסגרת פנימיות, באיגוד ספורט אקדמי, באירועים אזוריים, ארציים ובינלאומיים. מידע מפורט יפורסם במועדי הייעוץ וההרשמה במשרדי מרכז הספורט.

מזכירות מרכז הספורט

קבלת קהל: מרכז הספורט א׳-ה׳ – 14:00-9:00

טלפונים: 04-8240583, 04-8240578 ; בשעות אחר הצהריים והערב: 04-8240579 (אולם הספורט)

פקסימיליה: 04-8246552  

דואר אלקטרוני: Mercaz_HaSport@univ.haifa.ac.il

  מידע מפורט בדבר סדרי ההרשמה, תקנות ונהלי השתתפות ניתן לקבל באתר האוניברסיטה ובעת ההרשמה במזכירות מרכז הספורט.

כתובת האתר: sport.haifa.ac.il